Research

Security and Defence

Articles

De nexus externe-interne veiligheid

10 Nov 2014 - 15:28
Bron: Flickr / Kathrin Henneberger

De nexus tussen externe en interne veiligheid roept vragen op over de traditionele scheiding tussen buitenlands en binnenlands veiligheidsbeleid. Dit geldt voor Nederland, maar ook op het niveau van de Europese Unie, waarbij de actoren verantwoordelijk voor externe en interne veiligheid bovendien belangrijke juridische en institutionele barrières kennen voor afstemming van beleid en activiteiten.

Nationaal en op Europees niveau zijn externe en interne veiligheid nauwelijks te scheiden. Het meest aansprekende voorbeeld is de snelle opkomst van de Islamitische Staat (IS), die niet alleen het Midden-Oosten destabiliseert maar tevens gevaren en risico's creëert in ons eigen land.

Dergelijke spill-over effecten van instabiliteit en conflicten elders in de wereld zien we ook op andere gebieden. In 2014 zijn meer dan 100.000 bootvluchtelingen in Zuid-Europa aan wal gekomen. Internationale criminaliteit waaronder handel in drugs en wapens bloeit waar staten niet of nauwelijks functioneren, waar corruptie hoogtij viert en waar extremistische groeperingen opereren. Libië, Mali en Irak zijn bekende voorbeelden.

Nederland

De nexus tussen externe en interne veiligheid roept vragen op over de traditionele scheiding tussen buitenlands en binnenlands veiligheidsbeleid. In lijn hiermee zijn de verantwoordelijkheden verdeeld over de ministeries: Buitenlandse Zaken en Defensie voor de externe veiligheid; Binnenlandse Zaken en Veiligheid en Justitie voor de interne veiligheid. Deze scheiding van competenties weerspiegelt zich in separate strategieën: de Strategie Nationale Veiligheid (2007) en de Internationale Veiligheidsstrategie uit 2013. Beide basisdocumenten onderschrijven de nexus externe-interne veiligheid, maar geven slechts richting aan beleid, instrumenten en capaciteiten binnen het eigen ressort.

Europa

Hetzelfde beeld bestaat op het niveau van de Europese Unie, waarbij de actoren verantwoordelijk voor externe en interne veiligheid bovendien belangrijke juridische en institutionele barrières kennen voor afstemming van beleid en activiteiten. Deze komen voort uit de scheiding tussen de intergouvernementele Common Security and Defence Policy (CSDP) en de overwegend supranationale Freedom, Security and Justice (FSJ) sector.

Klik hier voor het volledige Magazine Nationale Veiligheid en Crisisbeheersing.