Research

Sustainability

Articles

Klimaatverandering

03 Mar 2014 - 14:11

In de Strategische Monitor 2012 werd klimaatverandering als katalysator van verschillende veiligheidsrisico’s beschouwd. Door smeltend poolijs kunnen in de toekomst nieuwe vaarroutes en opties voor grondstofwinning in het Arctisch gebied ontstaan. Zonder duidelijke internationale afspraken over het gebruik van deze vaarroutes en grondstoffen, kunnen spanningen ontstaan, zo concludeerde de vorige Monitor.

Schaarsten en natuurrampen ontstaan als gevolg van klimaatverandering kunnen leiden tot migratiestromen en politieke en sociale onrust in verschillende delen van de wereld. Op de lange termijn kunnen de voedselveiligheid en toegang tot schoon drinkwater in sommige delen van de wereld onder druk komen te staan.

De precieze omvang van bovengenoemde risico’s is moeilijk in te schatten gezien de wetenschappelijke onzekerheidsmarges in de klimaatwetenschap en de betekenis van andere factoren zoals economische en politieke belangen. Het afgelopen jaar lijkt de invloed van klimaatverandering op veiligheidsrisico’s echter wel verder te zijn toegenomen. In dit hoofdstuk zullen de klimaatontwikkelingen van het afgelopen jaar en hun betekenis voor de waarschijnlijkheden en onzekerheden van de toekomst in kaart worden gebracht.