EU Forum

Verdere Europese harmonisatie goed voor ondernemers

30 May 2013 - 12:00

Ondernemen is op zichzelf al riskant, maar de huidige politieke onzekerheid als gevolg van eurocrisis doet daar nog een schep bovenop. Allard Bruinshoofd van de Rabobank pleit voor Europese harmonisatie om internationaal zakendoen te vereenvoudigen.

WatwiljijmetEuropa?

De Partij van de Arbeid lanceerde vorige maand de webpagina www.watwiljijmetEuropa.nl. Het was de aftrap van de voorbereidingen op haar programma voor de Europese Parlementsverkiezingen in 2014. Een constructief initiatief in het voortdurende publieke debat over de aanpak van de eurocrisis en de toekomst van Europa. In de eerste plaats maakt de PvdA Europa hiermee bespreekbaar; zij nodigt iedereen uit om op elk aandachtsgebied suggesties te doen voor het verkiezingsprogramma. Daarnaast, maar zeker niet minder belangrijk, start de vraag met 'wat' en slaat de partij impliciet de vraag 'wiljijEuropa' over. Dat spreekt me aan, omdat Europa er nou eenmaal is. Omdat ons land in economisch opzicht zo sterk verweven met en afhankelijk van Europa is. Omdat het de suggestie dat wij Europa de rug toe zouden kunnen keren, zoals sommige partijen suggereren, in feite naast zich neerlegt. Ik vind dat niet alleen terecht, maar zie de discussie daarmee ook sneller naar constructieve in plaats van protesterende stellingnames voeren. En dat zie ik dan weer als goed nieuws voor de ondernemer, die Europa zakelijk bekijkt en die de kansen moet kunnen zien en durven grijpen om te investeren en de broodnodige banen te creëren.

WatwildeondernemermetEuropa?

Vanuit die ondernemer bezien zou Europa allereerst rust en regelmaat moeten brengen. Ondernemen is immers op zichzelf al riskant genoeg. Internationaal zakendoen biedt veel kansen, maar voegt daarnaast ook extra complexiteit en risico toe. Het laatste waar je als ondernemer dan op zit te wachten, is een onnodige dosis extra risico in de vorm van beleids- en politieke onzekerheid. Nederlandse en Europese ondernemers snakken simpelweg naar een einde van de eurocrisis, zodat zij zich weer kunnen richten op dat waar zij goed in zijn en wat groei en banen creëert: ondernemen. Wat dat betreft zal de ondernemer graag zien dat we sneller naar een oplossing bewegen. En dat we de ingeslagen oplossingsrichting in een hoger tempo volgen en niet kiezen voor het rommelige en langdurige proces van koersverlegging. Een en ander betekent vooral verder werken aan wederzijdse Europese staatsschuldgarantie, met de daarvoor benodigde verregaande begrotingscoördinatie. Daarmee kan immers de huidige crisis worden bezworen. Ook de totstandkoming van de bankenunie en het aanpakken van het democratisch tekort, hoe abstract ook, is uiteindelijk in het belang van de ondernemer, omdat het de kans op een toekomstige crisis vermindert.

EenEuropavoorondernemers

Daarnaast zou heel ondernemend Europa gediend zijn bij een oplossing die ook het internationaal zakendoen nog weer wat minder complex maakt. De reeds voorgenomen creatie van de bankenunie kan hieraan bijvoorbeeld bijdragen. Als daarin ten minste wordt gemikt op de creatie van een enkel Europees speelveld voor financiële dienstverlening. Dat zou de financiering van internationale bedrijvigheid op termijn een flinke impuls kunnen geven. Maar ook verregaande fiscale harmonisering, onder meer op het vlak van belastingwetgeving, sociale zekerheid en arbeidsmarktbeleid, kan Europees ondernemen enorm veel eenvoudiger maken. Het zijn elementen die uiteraard ook heel goed kunnen bijdragen aan een houdbare crisisoplossing, omdat ze meer Europese fiscale coördinatie behelzen. Door de hiermee gepaard gaande inbreuk op de soevereiniteit van de lidstaten komt dit onderwerp vooralsnog niet voor op de prioriteitenlijst van onze regeringsleiders. Jammer, want wat mij betreft is de tijd gekomen om het belang van Europees groeiherstel ook door te laten klinken in de oplossingsvorm die we voor de eurocrisis smeden. DatwilikmetEuropa.

 

 

Lees meer over harmonisatie en ondernemen binnen de Europese Unie op Europa Nu