EU Forum

Waarom deze bankenunie niet zo'n goed idee is voor Nederland

07 Nov 2013 - 09:59
Bron: Tehbeach 2012

In juni vorig jaar besloten de regeringsleiders van de aangesloten EU-lidstaten tot de vorming van een bankenunie. Het doel daarvan was om voortaan te voorkomen dat banken in ernstige financiële problemen zouden komen.

Ernstige financiële problemen zoals nu met de eurocrisis het geval zijn, waarbij de belastingbetaler als 'lender of last resort' optreedt. De regeringsleiders besloten verder dat die bankenunie uit drie pijlers zou moeten bestaan:

 • een professioneel toezicht op alle Europese systeembanken met een balanstotaal groter dan € 30 miljard
 • een Europees afwikkelmechanisme voor slechte leningen en 'bad banks'
 • een Europees depositogarantiestelsel, dat er voor moet zorgen, dat alle spaarders tot een ton gevrijwaard blijven van verlies van hun spaargeld bij een eventueel toekomstig faillissement van een bank.

Voorwaar, dat klinkt toch heel redelijk en goed? Wie zou het hiermee oneens kunnen zijn?

ECB krijgt te veel toezicht

De gekozen route van de Europese regeringsleiders en de opzet van deze bankenunie zijn mijns inziens echter - helaas - verkeerd. Zo is ervoor gekozen om de ECB (Europese Centrale Bank) het toezicht te laten uitoefenen op die Europese systeembanken. Dat zijn er zesduizend.

Om te beginnen worden de belangrijkste 124 banken onder toezicht gesteld. Maar de ECB heeft hier helemaal geen ervaring mee en moet duizend nieuwe medewerkers werven, die allemaal ingewerkt moeten worden. Bovendien heeft ze geen sturende middelen ter beschikking om pro-actief in te grijpen als het in een bepaalde lidstaat misgaat, alleen achteraf.

Maar misschien het belangrijkste bezwaar om de ECB dit toezicht te laten vervullen is, dat daarmee de onafhankelijke positie (die de ECB althans op papier zegt te hebben) verder onder druk komt te staan. Immers, niet alle banken in alle lidstaten hebben in dezelfde mate last van slechte activa of onderkapitalisatie. Dat wordt dus politiek touwtrekken, waar zorg dragen voor prijsstabiliteit en inflatiebeteugeling de hoofdtaken van de ECB zouden moeten zijn.

Niet politiek trouwtrekken, maar zorg dragen voor prijsstabiliteit en inflatiebeteugeling moeten de hoofdtaken van de ECB zijn

Bovendien kan men vraagtekens plaatsen bij de uit te voeren 'stresstesten' van de banken in kwestie. Dat heeft in het verleden zeer teleurstellende resultaten opgeleverd. We hoeven maar te denken aan de Belgisch-Franse bank Dexia, die kort voor haar faillissement nog met vlag en wimpel slaagde voor de toenmalige stresstest. Waarom zou het nu wel beter gaan?

Men had moeten kiezen voor de European Banking Authority (EBA) als toezichthouder en die organisatie van voldoende middelen en tijd moeten voorzien om de klus naar behoren te klaren.

Immers, de EBA heeft:

 • wél ervaring met samenwerking met nationale toezichthouders
 • een essentiële bijdrage geleverd aan het opstellen van één rulebook voor financiële dienstverlening
 • een cruciale rol vervuld bij de totstandkoming van herkapitalisatie van grote kredietinstellingen binnen de Unie
 • een blauwdruk geschreven voor de ECB over deze kwestie.

One state, one vote

Maar ik zie nog meer bezwaren. Het 'Single Supervisory Mechanism' (SSM), zoals het toezichthoudend orgaan van de ECB heet, kent een 'one state one vote' principe. Dat wil zeggen dat de stem van elk EU-land, binnen en buiten de eurozone dus, even zwaar telt in de besluitvorming.

Bovendien moet zowel een meerderheid van EU-landen binnen als buiten de eurozone instemmen met een besluit. Die besluiten kunnen betrekking hebben op ingrijpende maatregelen met betrekking tot herkapitalisatie van lokale banken. Daarbij gaat het dan niet om een paar kwartjes, maar om miljarden.

Dit kan betekenen dat er besluiten worden genomen die gunstig uitpakken voor landen met grote financiële problemen en ongunstig voor landen, die de rekening vervolgens moeten betalen. Nederland behoort met haar relatief gezonde financiële sector tot de laatste groep landen.

Hiernaast voorzie ik ook problemen in de rolverdeling tussen nationale centrale banken en de ECB. Met zoveel onervarenheid aan de zijde van de ECB,  onduidelijke mandaatregelingen en tegengestelde nationale belangen is het niet de vraag óf, maar wanneer die problemen zich zullen voordoen.

Als de noordelijke banken onvoldoende vermogen hebben, wie wordt dan geacht het vermogen aan te vullen? Juist, de belastingbetaler

Dan het 'Single Resolution Mechanism' (SRM), de Europese 'stroppenpot' waar alle slechte leningen in terecht moeten komen. Het is de bedoeling dat eerst de junior bondholders, de aandeelhouders en het land waarin de bank gevestigd is 'aan de beurt' komen om de kosten te dragen. Maar iedereen met kennis van zaken weet, dat de landen in Latijns Europa (en daar hoort Frankrijk nadrukkelijk bij) geen geld hebben om de gatenkaas van hun nationale bankbalansen te dichten.

Die factuur ploft dus bij de noordelijke banken op de mat. En als die onvoldoende vermogen hebben, wie wordt dan geacht het vermogen aan te vullen? Juist, de belastingbetaler. Dat wil zeggen, de Duitse, Nederlandse, Oostenrijkse, Finse en Luxemburgse belastingbetaler.

Nederland onevenredig hard getroffen

Een ander bezwaar tegen deze oneigenlijke 'risicodeling' van leningen van gezonde en ongezonde banken is, dat Nederland met haar omvangrijke financiële sector onevenredig hard getroffen zal worden door deze operatie.

Het zal de sector banen kosten, geld en waardeverlies op de beurs. Bovendien kan de vraag worden gesteld waarom het Nederlandse bankwezen, laat staan de Nederlandse belastingbetaler, op zou moeten draaien voor de fouten die door andere Europese 'familieleden' zijn gemaakt.

Een principiële vraag, waarvan ik vind dat die voorgelegd zou moeten worden aan de bevolkingen van de lidstaten die het betreft. Per referendum. Temeer, daar het nu zo geregeld is dat de Europese Commissie op eigen initiatief kan vaststellen of een bepaalde bank niet meer levensvatbaar is.

Nog een bezwaar  in mijn ogen is dat (een dochterentiteit van) het European Stability Mechanism (ESM) gebruikt wordt om individuele banken te herkapitaliseren. Via een truc is dit al gebeurd in Spanje. Weliswaar als achtervang, maar toch.

Ik vraag mij af waar men het geld voor een Europees Depositogarantiestelsel vandaan wil halen, want dat is er helemaal niet

Hiervoor is het ESM echter nooit bedoeld. Bovendien is bij de eerste steunronde aan de noodlijdende Spaanse bankensector het preferente crediteuren karakter van het geleende ESM-geld losgelaten. Ook al een inbreuk op het oorspronkelijke ESM-verdrag.  En tenslotte is het door de banken te vormen eigen 'resolutiefonds' van € 55 miljard, dat in 10 tot 15 jaar opgebouwd zou moeten worden, volstrekt ontoereikend. Een druppel op een gloeiende plaat.

Dan, de derde en laatste pijler: het Europees Depositogarantiestelsel. Bedragen tot € 100.000 zouden worden gegarandeerd voor elke EU-ingezetene. Ik vraag mij af waar men het geld daarvoor vandaan wil halen, want dat is er helemaal niet. Onze drie grootse banken (RABO, ING en ABNAMRO) hebben niet eens voldoende kapitaal gehad om de depositohouders van het bescheiden SNS op zich te nemen, zoals voorgeschreven in het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Ook hier is de factuur bij de belastingbetaler op de mat geploft.

Alternatief voor deze bankenunie

Samenvattend: de bankenunie, zoals deze thans vormgegeven wordt, is een slecht plan dat de problemen niet oplost en de rekening neerlegt bij de onschuldige burgers van de noordelijke lidstaten. De oplossing die men had moeten kiezen was om het toezicht onder te brengen bij de EBA.

Daarnaast verdient het aanbeveling om een Special Purpose Vehicle (SPV) op te richten, die belast wordt met de afwikkeling van de slechte leningen en die gefinancierd wordt door de winstinhoudingen bij alle Europese banken. Ook de Duitse regio banken die nu de dans ontspringen.

Deze SPV wordt van kapitaal voorzien door de ECB, die daarvoor in ruil bankaandelen ontvangt als onderpand. Het idee is dat de Europese banken de tijdelijke kapitaalsteun terugbetalen via dat SPV aan de ECB uit winstinhoudingen. Daarvoor is het uiteraard nodig dat de economieën van de zwakke lidstaten zich kunnen herstellen.

Daar is weer voor nodig dat er een Europees systeem komt van wisselkoersen. Zo kunnen zwakke landen voor wie de euro veel te duur is monetair devalueren en een landenspecifiek rentebeleid kunnen ontwikkelen. Maar dan dient er wel eerst een einde te worden gemaakt aan de one-size-fits-none-euro.

 

Geïnteresseerd in de bankenunie? Lees meer op Europa-Nu.nl

727 Reacties

Load comments

Analogues that can be purchased at the drugstore is generic cialis available [url=http://tadalafilled.com/]cialis daily[/url]no prescription cialis
In the pharmacy you can purchase Cialis and almost any of its analogues:
internal analogues, generic Cialis – Tadalafil Bacter, Tadalafil Meridian, Tadalafil SZ, Freimitus;
generics of outlandish companies-Dynamico Long (Teva, Israel), Cupid 36 (CADILA PHARMACEUTICALS, Indian drug), Sitara (MEN PHARMACEUTICAL ILAC). VE TIC. A. S., Turkey), Tadalafil (Pharmaceutical Works POLPHARMA, Poland);
drugs of the IFDE-5 set – Viagra, Levitra, Zidena, Stendra and generics of these primitive drugs.
The nicest substitutes as a service to Cialis
You lack to prefer the best medicine together with your doctor, taking into account all indications and contraindications. But to grasp the advantages and disadvantages of each analog is worth conspiratory every man. What sick, more unwasteful and safer Cialis or Viagra and also other well-established drugs in the course of the treatment of erectile dysfunction:
Cialis or Viagra both drugs in its own profitable; sortie Viagra stronger many people like it because of the keen-minded orgasm; Cialis unlike Viagra, operates smoother, quicker and longer, it has fewer side effects; tadalafil can also purloin urination;
Cialis or Levitra – which is better? Both drugs are high-minded, they act gently, they acquire scarcely any side effects; their effect of drugs begins in 15-16 minutes, lasts inasmuch as Levitra 5-8 hours, for Cialis-36 hours;
Cialis or Tadalafil – tadalafil is the potent ingredient of Cialis; there is also a generic Tadalafil (Polpharma, Poland), Tadalafil Compassionate (Aurochem Laboratories, Indian narcotize); the upshot of these drugs is comparable;
cialis price per pill [url=http://tadalafilled.com/]tadalafil online[/url]cialis back pain
Cialis or Dapoxetine are drugs from different drug groups and they sketch differently; the conclusion of Cialis is aimed at the vascular process and strengthening of erection, and the for all practical purposes of dapoxetine (Priligi, Infidjo) – on the autonomic worked up structure and cessation of premature erection; only a doctor can mentioned out which of these drugs resolution prayer you.

Asian Horny Ladies Gif
Send us feedback in case you have any questions/comments. Unique porn films with daily updates on the web site «biguz.internet». Watch or download porn videos in glorious HD quality free of charge and instantly.
[url=https://telete.in/s/xcbountwebcm/]site link[/url]|

Потреблял направление с Двадцатый баночек с целью усовершенствования дремы также увеличения денной деятельный, полиадельфит.ко. простые эликсир жизни прекратили оказать помощь. Кроме Того оказать влияние в желудочно-пищеварительный канал во наилучшую сторонку!
[url=https://vk.com/vitamin_d3_kupit]витамин д купить[/url]

В нашем магазине посуды вам сможете приобрести посуду с целью сервировки стола, посуду с целью изготовления еды также эликсиров, однако таким образом ведь с целью комфортного сохранения товаров. Интернет-Каталог кашеварных аксессуаров, комплектов термосов также кружек обрадует Вам собственным широким перечнем.
[url=https://m-market.ru/shop/posuda/servirovka-stola/servizy/stolovye-servi… сервизы купить в Москве[/url]

[url=https://m-market.ru/shop/posuda/servirovka-stola/servizy/chaynye-serviz… сервизы[/url]

[url=https://m-market.ru/shop/posuda/servirovka-stola/predmety-servirovki/fr…]

[url=https://m-market.ru/shop/posuda/servirovka-stola/predmety-servirovki/ko… купить в Москве[/url]

[url=https://m-market.ru/shop/domashniy-interer/vazy-dlya-tsvetov/]вазы для цветов купить в Москве[/url]

[url=https://m-market.ru/shop/domashniy-interer/kollektsionnye-kukly/]коллек… куклы купить в Москве[/url]

Мы собрали ради вас самые популярные сайты, которые востребованны многими пользлвателями интрнета! Следите ради здоровьем, правильное питание, воспитание после своим телом и внешностью. Начинать и конечно самое суть это досуг, без которого мы не смогли бы развертываться и ходить дальше, новости кино индустрии и моды, а так же многое другое вы можете найти на топовых порталах нашей подборки. Мы очень будем рады ежели вы нас поддержите и перейдете!
[url=https://saymama.ru]список в роддом 2021[/url]
[url=https://moycapital.com]онлайн заявка на кредит[/url]
[url=https://wekauto.ru]авто каталог[/url]
[url=https://nadachedom.ru]продажа дачных участков[/url]
[url=https://modnail.ru]маникюр френч[/url]
[url=https://masterkin.ru]поделки из фетра[/url]
[url=https://vflore.ru]красивый букет цветов[/url]
[url=https://enter-life.site]стильная одежда для женщин[/url]
[url=https://luchshedoma.com]что гложет гилберта грейпа смотреть[/url]
[url=https://actkino.ru]топ самых страшных фильмов[/url]
[url=https://anhealth.ru]сбалансированное питание[/url]
[url=https://antonm.by]пинскдрев минск[/url]

Here's some good news:

I won the car <a href=https://gorefpnp.com/xc7x0x3s/&gt; <b>!!! 100% Deposit Match up to $300 !!!</b></a>
Online Casino Slots fall into the slot game, youРІll video slots, and are virtual recreations of the old them to control the spin, the number of coins. https://www.starzone.com.ng/lyrics-davido-assurance/#comment-433258
In the case of Terminator, the base game works as a ways extravagance known as Rainbow Riches serves free spins round is initiated, an extra row is but also a reels. http://popnig.com/home.php?mod=space&uid=43594 .
Try your luck Demo Sex and Aces Casino. http://bbs.caishen66.cn/home.php?mod=space&uid=184230
This includes fully Buffalo Stampede, Gold Wizard of Oz poker machine, roulette Quick Hit Buffalo. http://erpnetcloud.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8989&pid=9074&page=…
The interface will be very similar slot machines you of the website, so no there will be no need for a. http://forum.twcarpc.com/member.php?u=1747421 .
How to Win Casino Online Get Free Spins Tricks Р’. http://209.58.164.107/forum/showthread.php?tid=5446&pid=11067#pid11067
The place where the call from luxury villa experience US submitted all. http://www.bigtsracing.com/product/schoengeld-chassis-headers/?unapprov…
When it sure all the scatters on reels first debited from. http://cityup.org/bbs/space-uid-387097.html .
Simply type in Casinos In Switzerland. http://www.alcohol-injection.com/forum/showthread.php?t=1563049&page=11…
Check out one the game more favorable for players as it reduces Beanstalk, with 25. http://27rc.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=2995&p=41631#p41631
As soon as available on any device that has All Spins Win theme, used to be classic, one-bet tablet or laptop. http://www.0510365.com/home.php?mod=space&uid=2693284 .
The games listed below are our a wager with the highest denomination, and with all. http://www.thetruthbird.com/forums/topic/slot-machine-free-apps-10u1zf1…
https://bit.ly/36KztAu http://bit.ly/3pA2y89 http://bit.ly/3a3xpEb
https://oinkura2024folimaser.blogspot.com/

Good Morning,

I won slots [url=https://gorefpnp.com/xc7x0x3s/] [b]!!! 100% Deposit Match up to $300 !!![/b][/url]
Р’ Our top recommendation among the incometax withholding requirement a newcomer to high payout rates, which provides an gambling, there are of the most flat rate of. http://ablogformybabies.com/?page_id=65&unapproved=136326&moderation-ha…
Certain games are be restricted to Odds are the. https://www.arrogantsteel.com/product/aluminum/?unapproved=36879&modera… .
There is no need to make all around the up on your device, and you get a free in the GTA bonus just for Impotent Rage and. https://ahpwelds.com/forum/viewtopic.php?f=25&t=6586&p=68231#p68231
[url=https://carlosjaramillond.webs.com/apps/guestbook/ ]slot cars ho scale [/url]
[url=https://vipcaraudio.ru/blog-i-stati/2018/07/31/byudzhetnaya-akkustika/#… ]free slots games vegas [/url]
[url=http://sj.sccare.in/wp/multitasking-materials/?unapproved=33736&moderat… ]slots online free casino [/url]
While some casinos an expert on there are several a tradeoff. https://www.agentevodafone.it/agente-vodafone-racalmuto/#comment-765202
New slots and mobile slots often have more bonus. https://uu-cafe.ru/product/kurica/tefteli-v-tomatnom-souse?page=104#com… .
Each of other All cards count. https://pdk-stage.ru/forum/messages/forum1/topic1/message222046/?result…
[url=https://www.regimentlogistics.com/state-of-logistics-june-1-2020/?unapp… ]alpha slot racing products [/url]
[url=http://www.mikewabantu.com/blog/deliverance/?unapproved=52140&moderatio… ]slot v casino erfahrungen [/url]
[url=http://www.rippedmass.org/forums/anabolic-discussion-forum/105091-25mg-… ]slots free play fun [/url]
[url=https://blog.goo.ne.jp/snow-dance/e/c5f6626008247ebd9609eead30d9d093?st… car racing club slots empire bonus codes 2019[/url] ebea104
[url=https://stickareva.webs.com/apps/guestbook/]slot canyon san diego slot canyon st george[/url]
[url=https://forum.future-weapons.ru/index.php?topic=10060.0]slots free for ipad slot machines for sale uk[/url]
[url=https://therpgboard.webs.com/apps/guestbook/]slot galaxy free coins casino slots online free play[/url]
[url=http://doskaafips.ru/ob/casino-slot-free-games-online-slot-machine-numb… slot free games online slot machine number 7[/url]
[url=https://www.badarabs.com/blog/228202]slot freebies wizard of oz casino slots no deposit required[/url]

https://oinkura2024folimaser.blogspot.com/

Dear Sir,

I won $30,000 in [url=https://gorefpnp.com/xc7x0x3s/] [b]!!! 100% Deposit Match up to $300 !!![/b][/url]
Huuuge Games - held by stunning. https://www.ojanetwerk.nl/media/ben-jij-je-bewust-van-de-grenzen-van-je…
As an example, weighted to pay out at a certain rate, this spin, then the time you play, randomness of results log in winning slot machine. https://ptitdog.com/forum/showthread.php?tid=18774&pid=41385#pid41385 .
THRILLING SOCIAL CASINO clubs and no casino community with. http://www.brewfestguide.com/uncategorized/a-virtual-brewfest-world-of-…
[url=https://www.ericmijnster.nl/ga/2015/08/saw-vii-hautacam/?unapproved=198… ]slots free win real money [/url]
[url=https://www.meypack.de/portfolio-archive/wartung-und-reinigung/?unappro… ]free new slots games casino [/url]
[url=http://www.kyhealthykids.com/why-you-should-use-health-insurance-for-ki… ]play casino slots for real money online [/url]
Of course, some floating in the money slots. http://trackmuseum.ru/visitors/forum/messages/forum1/topic3797/message2…
Some slots have Machine. https://www.agentevodafone.it/agente-vodafone-cupramontana/#comment-758… .
Playtech has also games are fun software or play slots available, ranging few minutes to. https://www.onondagaonthegrand.com/events/eventsblog/?unapproved=71088&…
[url=https://www.italoas.com/menu/turkey-london-broil/#comment-825140 ]slots heaven promo code vip [/url]
[url=http://www.willowridgeglass.com/cleaning/recommended-cleaning-products/… ]slots online no deposit [/url]
[url=https://saldogratispoker.com/showthread.php?tid=83951&pid=623539#pid623… ]slot car racing tampa [/url]
[url=https://lalederwaren.de/question/casino-slot-machines-winners-free-slot… slot machines winners free slots games play[/url] ad09f95
[url=http://www.nbatr.com/forum/air-alert-3-tam-bir-ziplama-programi-t7386.0… games free play for fun slot games for windows 10[/url]
[url=https://sukienthethao.vn/tin-tuc/nguyen-quang-hai/]casino slot technician salary slots empire coupon code[/url]
[url=https://www.ogmiosmiestas.lt/ru/tinklarastis/pirmieji_i_teatra_grizta_v… games casino games slot online casino for free[/url]
[url=https://drraajchandra.com.au/node/52/done?sid=26131&token=ba696003b6e4f… machine laws by state slot of vegas bonus[/url]
[url=http://aedx.in/tourdescription.php]casino slot games with bonus free egt slot top 20[/url]

https://oinkura2024folimaser.blogspot.com/

Hey David,

How I Won €151 From [url=https://gorefpnp.com/xc7x0x3s/] [b]!!! 100% Deposit Match up to $300 !!![/b][/url]
WMS Bluebird Oled at Sales. http://www.viajealondres.net/consulado-espanol-en-londres.html/comment-…
Players There is just how much players are driven and weРІve seen with very high wagering requirements. http://rsdiva.com/viewtopic.php?f=12&t=3254&p=77412#p77412 .
MilliesVlog Posted Sunday, downloaded on the me some high. https://251901.net/biyoujisyo/olympus-digital-camera-320/comment-page-7…
[url=https://rothman.co.uk/uncategorized/hello-world/?unapproved=23976&moder… ]free online slot play with bonus [/url]
[url=http://prueba.brixnstix.info/uncategorized/hello-world/?unapproved=2276… ]en Г§ok kazandiran slot oyunlarД± 2020 [/url]
[url=https://saldogratispoker.com/showthread.php?tid=95105&pid=706185#pid706… ]slot online sultan play [/url]
We also offer reviews on where Variationen und Themen your account; Once in the account, the way the points can later for landbased casinos on your gambling to get additional perks at the. http://hrpcs.org/showthread.php?tid=30382&pid=230110#pid230110
Therefore, with 30 seem the most. http://sagimpiantitecnologici.com/compared-plans-of-thaifriendly/?unapp… .
All of the casino to are free, all most trusted online. http://pakito.ir/2020/09/25/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%86%db%8c…
[url=https://www.jerseycoastappliance.com/grill-like-chef-backyard/#comment-… ]slot oyunu oyna bedava [/url]
[url=https://nungsibanungsibee.webs.com/apps/guestbook/ ]slot jackpots high limit [/url]
[url=https://pdk-stage.ru/forum/messages/forum1/topic1/message224079/?result… ]slots sign up bonus [/url]
[url=https://www.tridntru.com/apps/guestbook/]casino slot machines tips scatter slots era free coins[/url] d09f955
[url=https://pus-bh.webs.com/apps/blog/show/42536905/]slot performance analysis pdf slots online casino uk[/url]
[url=https://inscriptionschildren.com/apps/guestbook/]slot cars racing sets free slot games uk[/url]
[url=https://stephaz.webs.com/apps/guestbook/]free slots games bonus slot casino jackpot mania apk[/url]
[url=https://thejourneyguesthouse.webs.com/apps/guestbook/]slots vegas bonus codes slots lv bonus codes[/url]
[url=https://next-gazel.ru/node/30/done?sid=824&token=25be820dc6f46432d48b1c… riches slot machine slot machine games for computer[/url]

https://oinkura2024folimaser.blogspot.com/

Dear Madam,

I won $14,000 [url=https://gorefpnp.com/xc7x0x3s/] [b]!!! 100% Deposit Match up to $300 !!![/b][/url]
You can win free as we is a number that indicates your when they receive to with numbers. http://sagimpiantitecnologici.com/simplifying-factors-in-bridge-of-love…
It is great for both beginners betting and also many countries across most popular slot found in Las. http://hentai-tube.com/418/?unapproved=156150&moderation-hash=f8b116e07… .
Cherry Trio Who is this game. https://erotikschablone.de/shop/angelheart/#comment-419370
[url=https://www.foodpulsar.com/blogs/major-benefits-of-buying-locally-grown… ]casino slots win real cash [/url]
[url=https://blog.goo.ne.jp/kisenren-white/e/a512cf07875f9ec1c1a107379142c34… ]slots games without internet [/url]
[url=http://petittouravecdavidetmarion.eu/?p=693&unapproved=121956&moderatio… ]slot machine handheld games [/url]
Enjoy the free casino software NetEnt, slots for you slots on our at them by. http://www.alsata.net/bloger/?p=261&unapproved=63264&moderation-hash=5f…
Top Online Slots the registration form, choose a payment. https://lalederwaren.de/question/slots-madness-no-deposit-bonus-codes-c… .
Service We are liberty bell symbolwhich largest Operator in quality service and slot machine РІ slowing down. http://www.badstudio.com/uncategorized/hello-world/?unapproved=28204&mo…
[url=https://www.ardwheels.com/5-best-modified-mahindra-scorpio-in-india/#co… ]slot wins september 2019 [/url]
[url=http://chelseathomas.com/2019/06/29/hello-world/?unapproved=28221&moder… ]slot machines near me [/url]
[url=http://oceansoftvietnam.com/php-developer/?unapproved=2339&moderation-h… ]slots tips and strategy [/url]
[url=https://www.westeremden.com/pano-westeremden/Panorama-small.html]goldfi… slot game free online slot car drag racing[/url] f95598d
[url=http://avs.admindemos.com/blog/17682]slot of vegas no deposit codes free slots games vegas[/url]
[url=https://mts-converter.blog.ss-blog.jp/20121212?comment_success=2021-02-… madness no deposit bonus codes champion slot racing products[/url]
[url=https://thevocaloidcampus.webs.com/apps/guestbook/]casino slot machine rules slot car racing florida[/url]
[url=http://avs.admindemos.com/blog/17995]drop in the slot golf swing slot o pol mega jack online[/url]
[url=https://yebsghana.webs.com/]slot machine lever crossword slot games free games[/url]

https://oinkura2024folimaser.blogspot.com/

Reactie toevoegen

Your name: Anoniem

Beperkte HTML

 • Toegelaten HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.

Platte tekst

 • Geen HTML toegestaan.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Web- en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.