Research

Trade and Globalisation

Reports and papers

Internationale Materieelsamenwerking

17 Sep 2015 - 10:21
Source: A400M / Adrien Sifre / Flickr / CC

Dit Clingendael rapport analyseert de kansen en mogelijkheden van internationale materieelsamenwerking voor Defensie. Het geeft aan met welke landen Nederland het beste kan samenwerken. Vervolgens gaat het rapport in op de succes- en faalfactoren van internationale materieelsamenwerking. Waarop te letten, wat beter te vermijden? Tenslotte besteedt het rapport aandacht aan het potentieel van ‘geïntegreerde contracten’ die aankoop en onderhoud van wapensystemen omvatten. In het rapport zijn vier ‘case studies’ opgenomen: het A400M transportvliegtuig; het Fennek pantserwielvoertuig; het Strategic Airlift Command (C-17 transportoestel) en de Future Strategic Tanker Aircraft(FSTA)/Voyager. Lessen uit de case studies zijn verwerkt in de conclusies.

Het rapport, geschreven in samenwerking met het Hague Centre for Strategic Studies (HCSS), is opgesteld ten behoeve van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) naar internationale samenwerking op het gebied van defensiematerieel. Het Clingendael rapport is als bijlage toegevoegd aan dit IBO-rapport. Op 15 september heeft Minister van Defensie Hennis haar reactie op het IBO-rapport naar de Tweede Kamer gestuurd. De reactie en het volledige IBO-rapport staan hier

Het Clingendael rapport is afgesloten in januari 2015, maar kon niet eerder worden geopenbaard vanwege de regeringsprocedure voor de behandeling van het IBO-rapport.

Voor het volledige Clingendael rapport, klik hier.