Events

Europe and the EU

Debat: Vooruitblik Staat van de Unie 2021
08 Sep 2021 10:00 - 11:00
Introduction

Dit debat wordt georganiseerd in samenwerking met Europees Parlement in Nederland en de Europese Commissie in Nederland. 

De voorzitter van de Europese Commissie houdt ieder jaar een toespraak over de staat van de Europese Unie (de Europese “troonrede”) in het Europees Parlement. Afgelopen jaar stond die in het teken van de Covid-pandemie, met als hoogtepunt de aankondiging van een Europese gezondheidsunie en nam ook de Europese Green Deal een prominente rol in.  

In haar speech was echter opvallend weinig ruimte voor één van Europa’s grootste splijtzwammen: migratie. Ook het thema ‘rechtsstaat’ werd wel aangehaald, maar trad niet op de voorgrond. Met het voorstel voor een nieuw migratiepact én recente uitbreiding van de rule of law-toolbox zal er naar verwachting meer aandacht zijn voor deze thema’s in Von der Leyen’s volgende toespraak. Samen met de volgende sprekers blikken we daarop vooruit:  

  • Stéphane Alonso, Redacteur buitenlandse en Europese zaken voor NRC 
  • Jeroen Lenaers, CDA-Europarlementariër & lid van de Commissie Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken
  • Nienke van Heukelingen, Research Fellow bij Instituut Clingendael

Het debat zal worden voorgezeten door Louise van Schaik, Hoofd EU & Global Affairs, Instituut Clingendael.