Events

Trade and Globalisation

UUMUN Talks: De toekomst van de liberale wereldorde
13 Dec 2018 19:45 - 22:15
Source: UUMUN/Evensi
Introduction

Deze publieksbijeenkomst werd georganiseerd door de Stichting UUMUN - Utrecht University Model United Nations. 

Prominente academici, zoals John G. Ikenberry, zijn van mening dat onze liberale wereldorde al enige tijd onder druk staat. De migratiecrises, de Brexit, de toenemende isolationistische tendensen van de Verenigde Staten en het groeiende machtsspel en bemiddeling van autoritaire machthebbers lijken het naoorlogse systeem te ondermijnen. De bovengenoemde ontwikkelingen roepen de vraag op welke vorm de Liberale Wereldorde en haar instituten in het vervolg zal aannemen. Is bijvoorbeeld de EU zoals wij die kennen bestand tegen de uitdagingen van de toekomst? 

Dit evenement had als doel om het Utrechtse publiek, en de studentengemeenschap in het bijzonder, te betrekken in een debat aangaande het vooruitzicht van de liberale wereldorde binnen de huidige context van euroscepticisme en een vermeende afneming in de trans-Atlantische samenwerking.

Gastsprekers waren Marriët Schuurman / Hoofd UNSC Taskforce, Barend ter Haar / Senior Visiting Research Fellow Instituut Clingendael, en Duco Hellema / emeritus Hoogleraar Internationale Betrekkingen Universiteit Utrecht.