News

‘Draagvlak energietransitie in gevaar door energiearmoede’
25 Aug 2022 - 14:04
Source: Chepko/Canva

Het draagvlak voor de energietransitie komt onder druk te staan als een structurele aanpak van energiearmoede ontbreekt bij de overheid. Dat stellen onderzoekers van Instituut Clingendael en Bureau Berenschot in een nieuwe Alert. Zij pleiten daarom voor onder meer een 'Nationaal Fonds voor Energietransitie voor Iedereen' en een procentuele korting op de energierekening voor de laagste inkomens.

 

Huishoudens worstelen met hoge energieprijzen en algehele prijsinflatie, mede als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Het conflict heeft ook het verlangen naar onafhankelijkheid van Russisch gas en een versnelde transitie naar duurzame energie internationaal aangewakkerd. Maar ook het versneld doorvoeren van die transitie kan voor huishoudens met flinke kosten gepaard gaan. Energiearmoede is een verschijnsel dat steeds vaker zichtbaar wordt.

Om te zorgen dat die armoede niet verder toeneemt wordt inkomensondersteuning nog belangrijker. 'Voor lage én middeninkomens', stellen de onderzoekers. Als meer mensen met energiearmoede te maken krijgen, brokkelt het draagvlak voor de energietransitie af, waarschuwen zij.

Nu 'ontbreekt politiek eigenaarschap', stelt het rapport. Zes Haagse departementen zijn bij het onderwerp betrokken. De aanpak van de energietransitie zou centraal gecoördineerd moeten worden via een interdepartementale taakgroep die ook kwetsbare groepen in het oog houdt. 

Naast een fonds en kortingen, adviseren de onderzoekers o.a. meer in te zetten op energiecoaches en om burgerpanels te organiseren. 

Alle aanbevelingen zijn terug te vinden in de publicatie Energietransitie voor iedereen?