News

Meeste Nederlanders zien Rusland als bedreiging voor Nederland
14 Nov 2022 - 09:16
Source: Exhibition of destroyed Russian tanks in Kyiv, Ukraine - 23 Aug 2022 ©Reuters

Minder polarisatie over Rusland, maar Forum voor Democratie wijkt af

Nederlanders zijn een stuk meer bevreesd voor Rusland, zo blijkt uit de laatste peiling van het bevolkingsonderzoek van Clingendael. Ruim 70% van de Nederlanders ziet Rusland als bedreiging voor de veiligheid van Nederland. In september 2020 - vóór de Russische invasie van Oekraïne begin dit jaar - was 35% het eens met de stelling dat Rusland een bedreiging vormt voor Europa.

In september 2020 was een duidelijk verschil te zien in de dreigingsperceptie tussen mensen met verschillende politieke voorkeuren. Dat verschil is nu vrijwel verdwenen. ''Aan de ene kant zijn de Nederlanders wat minder enthousiast over het Russische nationalisme en voor zover ze nog wel enthousiast zijn over het conservatisme in Rusland is dat geen beletsel om te vinden dat Rusland wel een dreiging kan zijn,'' zegt onderzoeker en Clingendael-directeur Monika Sie. Een uitzondering zijn de kiezers van Forum voor Democratie, 6% van hen ervaart Rusland als bedreiging voor de veiligheid in Nederland.

Nederland blijkt wel sterk verdeeld over de dreiging van een nucleaire confrontatie tussen Rusland en de NAVO. 39% vreest dat de escalatie van afgelopen september zal leiden tot een kernoorlog. 35% heeft die angst niet, terwijl 32% neutraal is. Ouderen zijn het meest bevreesd voor de inzet van kernwapens in de strijd.

''Een ruime meerderheid van de Nederlanders is kennelijk bereid in een soort oorlogseconomie de prijs te betalen voor het buitenlandse beleid'' - Monika Sie

Ruim driekwart van de Nederlanders zegt het een probleem te vinden dat Nederland Russisch gas importeert. Eind 2021 had iets meer dan de helft van Nederland die mening. Bijna 70% steunt het feit dat er sancties zijn opgelegd tegen Rusland, ook al leiden die tot stijgende prijzen voor brandstof en boodschappen. ''Een ruime meerderheid van de Nederlanders is kennelijk bereid in een soort oorlogseconomie de economische prijs te betalen voor het buitenlandse beleid. Dat heeft ons wel verbaasd. Nederlanders kijken hier echt geopolitiek'', zegt Sie.  

Het vorige bevolkingsonderzoek verscheen begin februari 2022, vlak voor de Russische invasie van Oekraïne. Daaruit bleek nog dat bijna 20% van de Nederlandse bevolking begrip had voor het feit dat Poetin een invloedssfeer in Belarus en Oekraïne wil. Hetzelfde deel had sympathie voor hoe Poetin conservatieve waarden en nationale trots uitdroeg. Die percentages zijn nu licht gedaald.  

Lees alle nieuwe resultaten in de Clingendael Buitenland Barometer