News

Nieuw akkoord in Soedan geeft democratie weinig kans
08 Dec 2022 - 18:37
Source: REUTERS/Mohamed Nureldin Abdallah

Anette Hoffmann, senior research fellow Conflict Research Unit:

"Een nieuw politiek akkoord in Soedan wordt door diplomaten gevierd, maar door burgers verworpen. De militairen hebben een overeenkomst getekend met de pro-democratische beweging, maar de belangrijkste punten zijn niet opgenomen in het akkoord. En het geweld tegen demonstranten gaat door.

Op 5 december werd na maanden moeizaam onderhandelen eindelijk een akkoord gesloten in Soedan tussen een coalitie van oppositiebewegingen (FFC-CC) en de militairen die aan de macht zijn. Het akkoord is echter gebaseerd op vage toezeggingen van de militairen en heeft geen brede steun van de bevolking. Hierdoor heeft het weinig kans van slagen.

Noch de inhoud noch het proces rond de totstandkoming van de deal biedt een goede basis voor een democratische transitie. Belangrijke partijen steunen het akkoord namelijk niet, het geweld tegen demonstranten gaat door en de meest heikele punten zijn niet opgenomen in de overeenkomst maar op de lange baan geschoven.

De huidige deal is vooral een overwinning voor de generaals. Het akkoord geeft namelijk legitimiteit aan de macht die zij illegaal en met geweld hebben overgenomen in oktober 2021. Toen hebben ze een staatsgreep gepleegd.

Er moeten meer inspanningen worden geleverd om op de eisen van de burgerbewegingen in te gaan. Ook moet meer druk worden uitgeoefend op het coup-regime om mee te werken aan een geloofwaardig democratiseringsproces. Daarnaast verdienen Soedanese burgers steun van Den Haag en Brussel; ook Europa heeft belang bij een democratisch Soedan.

Zonder een geloofwaardig politiek proces zullen de huidige machthebbers in Soedan en hun internationale vrienden – zoals Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland – het land en de regio verder destabiliseren."