Events

Strategic Foresight

Seminar - Opmars van Azië: strategische betekenis
Europe/Amsterdam 02 2014 14:00
Inleiding

De Aziatische Pacific ontwikkelt zich tot een brandpunt van de internationale betrekkingen in de 21e eeuw. Het toenemende gewicht van deze regio in de wereldeconomie vertaalt zich onder meer in een versterking van de economische en handelsrelaties met de rest van de wereld. Ook de veiligheidspolitieke ontwikkelingen in Azië zijn van toenemend mondiaal belang. President Obama heeft na zijn aantreden in 2009 aangekondigd daarom het zwaartepunt van het Amerikaanse buitenlandse beleid te verleggen naar de Aziatische Pacific. Daarnaast heeft de Amerikaanse regering Europa opgeroepen tot meer strategische samenwerking in de Aziatische regio, eventueel ook op veiligheidsgebied.

AIV-advies

Naar aanleiding van het verschijnen van een nieuw AIV-advies organiseren de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) en Clingendael een seminar over deze thematiek. De regering heeft de AIV verzocht een advies te schrijven over de gevolgen van de grotere machtspositie van Azië en de gevolgen van het verschuiven van de strategische focus van de VS naar Azië voor de NAVO, de EU en Nederland. Vanaf 25 januari is het advies te raadplegen op www.aiv-advies.nl.

Programma

13.30 uur Ontvangst en registratie

14.00 uur Opening door dagvoorzitter Henk Schulte Nordholt (sinoloog en publicist)

14.05 uur Welkomstwoord door Ko Colijn (directeur Instituut Clingendael)

14.10 uur Keynote speech Jonathan Holslag (hoogleraar internationale politiek VUB)
‘Het AIV-advies nader beschouwd.’

14.35 uur Co-referaat Alfred van Staden (voorzitter AIV-commissie)

14.45 uur Discussie met de zaal

15.05 uur Paneldiscussie 1: ‘Veiligheidspolitieke aspecten van de opmars van Azië’

Panelleden:
Jonathan Holslag
Frans Paul van der Putten (senior research fellow Instituut Clingendael)

15.35 uur Koffie/thee-pauze

15.45 uur Paneldiscussie 2: ‘De opmars van Azië en de implicaties voor Nederland’

Panelleden:
Han ten Broeke (lid VVD-fractie Tweede Kamer)
Michiel Servaes (lid PvdA-fractie Tweede Kamer)
Jan Rood (senior research fellow Instituut Clingendael)

17.00 uur Afsluiting en aansluitend borrel

Verslag

Het verslag van dit seminar is hier terug te lezen.