News

Reactie op kamerbrief over CSDP-rapport
31 Aug 2016 - 11:35
Bron: European Union Naval Force Somalia Operation Atalanta/flickr.com

Afgelopen juni verscheen het Clingendael rapport  'A New Strategy - Implications for CSDP'. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het kabinet een appreciatie van het Clingendael rapport verstrekt.

Deze kamerbrief geeft aanleiding tot een reactie van de auteurs van het Clingendael Rapport, in het bijzonder over het toekomstige ambitieniveau van het Gemeenschappelijke Veiligheids- en Defensiebeleid van de Europese Unie en de benodigde capaciteiten.