Research

Security and Defence

Alerts

NL Kiest - Wat vinden de partijen van het buitenland?

02 Mar 2021 - 18:06

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart heeft Instituut Clingendael de verkiezingsprogramma’s van de 13 grootste partijen vergeleken op hun buitenlandstandpunten.

Hoe ambitieus zijn de politieke partijen in hun buitenlandse veiligheidsbeleid? Wat vinden zij van de Europese Unie, migratie, handelsakkoorden, defensie en ontwikkelingssamenwerking? Waar leggen zij de accenten? Welke partijen denken min of meer hetzelfde? Stroken de programma’s van de politieke partijen met de standpunten van hun achterban? En welke coalities zouden, afgaand op de buitenlandstandpunten, kans van slagen hebben?

Download alert.
Voor Engelstalige alert, klik hier.

Volg @remkorteweg en @LuukMolthof op Twitter.