Research

China

Policy briefs

Naar een maritieme Chinastrategie

20 Jan 2021 - 08:47
Bron: CSCL Saturn en Hanjin Green Earth - Container ships - Euromax - Yangtzehaven - Maasvlakte 2 - Port of Rotterdam. © Frans Bakelaar / Flickr

De Chinanotitie maakt duidelijk dat het kabinet inzet op samenwerking met China op terreinen waar sprake is van gedeelde belangen. Tegelijkertijd wil het Kabinet Nederland weerbaarder maken tegen China waar dat nodig is. Het kabinet streeft daarbij naar grotere wederkerigheid en het beperken van eenzijdig strategische afhankelijkheden.

Voor de Nederlandse maritieme sector, net als voor andere sectoren, is van belang te constateren dat de regering meer dan voorheen bereid is maatregelen te nemen om onwenselijke aspecten in de economische relatie met China aan te pakken. Tegelijkertijd blijft de deur voor economische interactie met China grotendeels open.

Het doel van dit whitepaper is bij te dragen aan een meer strategische positionering van Nederland ten opzichte van China in het maritieme domein door in te gaan op twee vragen:

1. Waarom en hoe is China relevant voor de maritieme sector en voor Nederland?

2. Wat zijn relevante bouwstenen voor een strategische positionering?

Download whitepaper hier.

Volg @franspaulvdp en @Clingendaelorg op Twitter.