News

Langetermijnbeleid nodig voor Oekraïense vluchtelingen
14 Oct 2022 - 17:18
Bron: ©Reuters

Nederland moet rekening houden met een langdurig verblijf van Oekraïense vluchtelingen en de komst van meer ontheemden uit het door oorlog getroffen land. Dat zeggen Clingendael-onderzoekers in een rapport, waarin mogelijke scenario’s voor Nederland zijn uitgewerkt.

De onderzoekers achten het scenario waarin de situatie op middellange termijn niet verbetert in Oekraïne het meest waarschijnlijk. Mogelijk verslechtert de situatie nog verder als Rusland meer aanvallen pleegt op kritieke infrastructuur, zoals energiecentrales.

Oekraïense strijdkrachten boekten de afgelopen tijd weliswaar succes met offensieven tegen de Russische bezetter, maar die geven nog weinig perspectief op de terugkeer van Oekraïense vluchtelingen, stellen de onderzoekers vast. ‘’De combinatie van verwoeste huisvesting en infrastructuur, economische krimp en aanhoudende onzekerheid zullen dat bemoeilijken.’’

Nederland moet daarom snel overgaan op een langetermijnbenadering van het probleem, zeggen de onderzoekers. Stilgestaan moet worden bij kwesties als huisvesting, scholing van kinderen in het Nederlands of Oekraïens en integratie.

Het onderzoeksteam blijft de migratieontwikkelingen de komende maanden monitoren, zoals de doormigratie vanuit Polen naar andere Europese landen als Nederland.

Sinds Rusland buurland Oekraïne binnenviel op 24 februari van dit jaar, zijn ruim 7,4 miljoen Oekraïners op de vlucht geslagen naar het buitenland. De meesten verblijven in Rusland (2,8 miljoen) en Polen (1,4 miljoen). Nederland registreerde tot op heden ruim 80.000 Oekraïense vluchtelingen.

Lees het rapport met de scenario's die voor Nederland zijn uitgewerkt.