Events

Sustainability

De vaart naar Brussel
11 Oct 2018 14:00 - 16:30
Bron: Johan Bosveld/flickr
Inleiding

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Topsector Water & Maritiem en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Tijdens deze middagbijeenkomst werd dieper in gegaan op de mogelijkheden voor kennis en innovatie die Europa biedt aan de Nederlandse kennisinstituten, bedrijven, overheden en ngo’s op het gebied van water en klimaatadaptatie. 

Terwijl de komende jaren er nog volop mogelijkheden zijn om gebruik te maken van het lopende Horizon 2020-programma, LIFE en Interreg, wordt ondertussen gewerkt aan het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) en nieuwe kennis- en innovatieprogramma’s, waaronder Horizon Europe. Op zich weet de Nederlandse watersector de weg naar Brussel al redelijk goed te vinden. Toch blijft het belangrijk om af en toe stil te zijn en te reflecteren, zeker op een moment als nu, aan de vooravond van een nieuw MFK.

Luisteren en leren

Opereren we als sector wel effectief genoeg in Brussel? Zouden we meer kunnen samenwerken, onderling of met andere sectoren om onze slagkracht te vergroten? Wat betekent de groeiende aandacht voor maatschappelijke thema’s als klimaatadaptatie en circulaire economie voor onze kansen? Welke veranderingen zitten er aan te komen in Europa? Wat gaat er veranderen met het MFK? Wat wordt de rol van maatschappelijke missies en blijft de aandacht voor excellentie binnen Horizon Europe onverminderd hoog? En niet te vergeten: wat kan de Brexit betekenen voor de nauwe relaties die we op onderzoeksgebied hebben met de Britten?

Sprekers

De bijeenkomst was bedoeld voor mensen die de wereld van kennis en innovatie op gebied van water en maritiem al redelijk goed kennen, en met name de mogelijkheden in de EU nog beter willen benutten. Sprekers waren onder meer Louise van Schaik van Instituut Clingendael, die meer zal vertellen over de conclusies van het onderzoek ‘Meer rendement uit de Europese onderzoeksagenda voor water en klimaatadaptatie’. Corinne van Voorden (RVO), expert op het gebied van water en K&I in Europa licht de mogelijkheden voor die er nu al zijn, en die naar verwachting in de toekomst zullen komen voor het indienen van calls bij de verschillende EU-programma’s. Prisca Haemers, werkzaam bij Bureau Brussel van Rijkswaterstaat, zal u de meest recente inzichten geven in de vorming van de nieuwe programma’s en het indienen van K&I-calls bij de EU.

Afsluiting

De inleidingen werde gevolgd door een discussie over de vraag wat we hiervan kunnen leren en wat dit voor consequenties kan hebben voor de Nederlandse inzet op de vorming van en het participeren in de EU-K&I-programma’s op het gebied van water en maritiem. Het event werd afgesloten met een borrel.