Research

Trade and Globalisation

Articles

Afschrikking als veiligheidsconcept tegen niet-traditionele dreigingen

23 Oct 2015 - 11:18
Bron: Anton Holoborodko/Wikimedia Commons

In juni 2015 verscheen als onderdeel van de Clingendael Monitor 2015 een verdiepingsstudie over het thema afschrikking.

Deze studie verkent het mogelijke nut voor de Nederlandse overheid van afschrikking als veiligheidsconcept met betrekking tot een aantal niet-traditionele veiligheidsdreigingen: terrorisme, criminaliteit, dreigingen via het cyber- en economische domein, en ambigue oorlogsvoering (waarbij onduidelijkheid bestaat over de identiteit van de aanvaller en/of de aard van zijn handelingen).

Afschrikking kan worden bereikt door de kosten/ baten-afweging bij potentiële daders (of hun facilitators) zodanig te beïnvloeden dat het on- of minder aantrekkelijk wordt om tot schadelijk handelen over te gaan (of daar steun aan te geven).

Bijgaand artikel over de verdiepingsstudie verscheen in het Magazine Nationale veiligheid en crisisbeheersing 2015, nr. 4.