Research

Trade and Globalisation

Articles

Nationale veiligheid in een internationale omgeving

23 Oct 2015 - 11:05
Bron: Flickr / Chuck Coger

In welke richting ontwikkelt het mondiale bestel zich, in het bijzonder waar het de internationale machtsverhoudingen en stabiliteit betreft? Waar bevinden zich de belangrijkste “hot spots” van conflict en instabiliteit? In hoeverre is de internationale gemeenschap in staat om door middel van samenwerking orde binnen het internationale systeem te bewaren? En wat betekent dit alles voor Nederland en zijn partners en bondgenoten?

Deze vragen staan centraal in de laatste versie van de Clingendael Monitor die dit voorjaar is verschenen onder de titel “Een wereld zonder orde”?

Daarover verscheen in het Magazine Nationale Veiligheid en crisisbeheersing nummer 3 een artikel.