Research

Security and Defence

Op-ed

De drie-eenheid van Von Clauswitz erodeert verder

05 Aug 2013 - 11:13

Het is bijna zeven jaar geleden (oktober 2006) dat in deze column de verhouding tussen maatschappij en krijgsmacht centraal stond. Uitgangspunt was de drie-eenheid van politiek, krijgsmacht en bevolking, die volgens Von Clausewitz onverbrekelijk met elkaar verbonden dienen te zijn.