Research

Europe in the World

Articles

De Europese Unie in een onzekere wereld

04 Jun 2014 - 10:07
Bron: Christiaan Triebert

De Europese Unie stelt zich graag als normatieve macht op en poogt de waarden en beginselen die aan de Europese integratie ten grondslag liggen op de buitenwereld te projecteren. Die wereld verandert echter niet overeenkomstig het Europese ideaal.

De EU als uitzondering

De EU in haar postmoderne vorm is een uitzondering is in een wereld waarin staten en machtspolitiek meer en meer domineren en veiligheid en stabiliteit niet gegarandeerd zijn. Invloed uitoefenen op deze wereld, in het bijzonder waar het de mondiale orde betreft, op basis van een ideologie van normatieve convergentie en aantrekkingskracht zal niet werken. Dat dit niet werkt, wordt op harde wijze aangetoond in het conflict met Rusland over de omgang met het Oosten van Europa.

Uitdaging

Voor de Unie is het de uitdaging om in dit hardere en ruwere internationale klimaat een plek te verwerven als geloofwaardige speler; een speler die een eigen positie kan opeisen in het spel op de belangrijke assen van het internationale systeem. Dat zal alleen lukken op basis van grotere eenheid, meer machtspolitiek realisme, een duidelijker strategie en een groter gemeenschappelijk vermogen tot militaire inzet. Dat is een hele uitdaging in het huidige klimaat van euroscepsis en een verlangen naar ‘minder Europa’.

Dit artikel verscheen gepubliceerd in het boek: Ernst John Kaars Sijpesteijn (red.), Europa en de wereld. Amsterdam: VDE/EBN, 2014, p.53-58.