Research

Books and articles

De trends van twintig jaar Defensie

16 Dec 2014 - 13:13
Bron: Flickr / FaceMePLS

De trends van twintig jaar Defensie: de motie-Van der Staaij in historisch perspectief

Komend voorjaar maakt het kabinet ter uitvoering van de motie-Van der Staaij (SGP), die verhoging van het defensiebudget beoogt, een bestandsopname van de toestand van de Nederlandse Defensie. Dat is opmerkelijk. Nog niet zo lang geleden, op Prinsjesdag 2013, publiceerde het kabinet de nota In het belang van Nederland, die in oktober van dat jaar werd geamendeerd door de ‘bevriende oppositie’ en dit najaar financieel verder werd aangekleed in de begroting 2015.

Maar natuurlijk, 2014 is een waterscheiding: crisis in Oekraïne, instabiliteit en vluchtelingenstromen aan de randen van Europa, nieuwe interventies in het Midden-Oosten.

Geven de gebeurtenissen van het afgelopen jaar aanleiding de taken en ambities van de krijgsmacht te veranderen? En hoeveel geld is er nu echt nodig om die ambities waar te maken?

Klik hier voor meer informatie over Atlantisch Perspectief.