Research

Europe and the EU

Articles

Mattermap: het EU-migratievraagstuk

10 Jan 2017 - 14:17
Bron: EUobserver

Sinds eind 2014 en begin 2015 wordt de EU geconfronteerd met een zogeheten ‘migratiecrisis’. Deze crisis is het gevolg van de snelle toename van het aantal vluchtelingen en migranten, die toen Europa probeerden te bereiken. Het nog niet opgeloste migratievraagstuk dat hieruit voortvloeide, is mede te verklaren uit het feit dat de belangen, perspectieven en ervaringen van lidstaten uiteenlopen. Daarnaast dienen de belangen van derde landen ook adequaat te worden meegewogen om tot een duurzaam EU migratiebeleid te komen, terwijl tevens de bescherming van vluchtelingen zal moeten worden gegarandeerd.

De bijgevoegde mattermap presenteert vanuit de bijdragen van het Clingendael EU-migratieproject kritische analyses over het EU-beleid en geeft de Nederlandse, Europese en internationale perspectieven op het EU-migratievraagstuk weer.

Bekijk de verschillende perspectieven door de mattermap te openen. Klik op de +'getal' ballonnen om alle perspectieven weer te geven. Door linksonder op de bron van een citaat te klikken wordt het volledige artikel geopend.

Lees over de oorzaken, de aanpak van en de discussie over de migratiecrisis ook in de eerdere openingsartikelen.  Het eindoverzichtsartikel aan de hand van de vier in het openingsitem onderscheiden dimensies vindt u hier