Events

Conflict and Fragility

Debat: Wat doet de EU in Libië?
23 Mar 2017 20:00 - 22:30
Source: Shutterstock
Introduction

Dit is een publieke debatbijeenkomst. Nadere informatie over programma en aanmelding vindt u hier.

Na de Turkije-deal is er nu ook een Libië-deal in de maak. Volgens de EU leidt dit vluchtelingenakkoord tot minder mensensmokkel en dus minder doden. Vluchtelingenorganisaties zijn kritisch. Libië kent geen centraal gezag en de opvang van vluchtelingen is ver onder de maat. Hoe wil de Europese Unie vormgeven aan deze deal? En hoe past het binnen haar visie op migratie?

Het afgelopen jaar zijn twee belangrijke vluchtroutes naar Europa, via de Balkan en via Turkije, versperd. Tijdens de EU-migratietop op Malta is een derde belangrijke route aan bod gekomen, die van Libië naar Italië. De EU wil ook met Libië afspraken maken om het aantal (boot)vluchtelingen aan banden te leggen. Migranten moeten worden opgevangen in opvangkampen in Libië, waarover vluchtelingenorganisaties zeggen dat de omstandigheden erbarmelijk zijn. In ruil daarvoor krijgt Libië 200 miljoen euro om de opvang te verbeteren, de kustwacht te trainen en migranten terug te sturen naar hun eigen land.

Tijdens dit programma, georganiseerd door Humanity House, wordt gesproken met politici, migratie-experts en hulpverleners welke plannen er liggen en hoe deze deal past binnen het vluchtelingen- en mensenrechtenbeleid van de Europese Unie. Welke richting wil Europa opgaan met de migratiedeals die het sluit? Waar ligt de grens wanneer het gaat om het oprekken van mensenrechten? En is er ook een alternatief beleid mogelijk dat zowel migratie controleerbaar houdt, als de rechten van vluchtelingen waarborgt?

Over de sprekers:
Fransje Molenaar is onderzoeker bij het Clingendael Instituut, gespecialiseerd in conflict & fragiliteit en politiek & criminaliteit. Op 1 februari 2017 bracht zij met haar collega het rapport ‘Turning the tide’ uit, over irreguliere migratie vanuit West-Afrika en hoe EU-beleid zich hiertoe verhoudt.

Dennis de Jong zit sinds 2009 namens de SP in het Europees Parlement. Hij houdt zich al lange tijd op Europees niveau bezig met kwesties rondom asiel en migratie. Hiervoor heeft hij gewerkt bij de ministeries van Justitie en Buitenlandse Zaken en bij de Europese Commissie.

Martin Wyss is directeur van IOM Nederland (International Organization for Migration). Het IOM is onderdeel van de Verenigde Naties en moet zorgen voor een succesvolle terugkeer van migranten naar hun land van herkomst.

De moderator van deze avond is journaliste, schrijfster en filmmaker Eefje Blankevoort.