Events

Conflict and Fragility

Libië: Waar ligt de grens?
Europe/Amsterdam 08 2017 20:00
Source: De Balie
Introduction

Dit is een publiek event. Kijk terug op de avond:


 

Idealisme en politieke praktijk in Libië. De Balie x Artsen zonder Grenzen

Dagelijks bereiken ons alarmerende berichten over de omstandigheden van vluchtelingen in Libië die verdrinken voor de kust van Italië, slachtoffer worden van marteling, geweld of mensensmokkel, of vastzitten onder inhumane omstandigheden in Libische detentiekampen. Een mensenrechtenkwestie die duidelijk vraagt om ingrijpen. Maar welke hulp is gewenst? Is het moreel juist om gestrande vluchtelingen te helpen als de daarmee de mensensmokkel in Libië in stand houdt of zelfs bevordert? Moeten we na de Turkije-deal gaan onderhandelen met Libië om de situatie te verbeteren? Of verloochent Europa zijn idealen door te onderhandelen met een corrupt, instabiel regime?

Wat zijn we verplicht aan “vreemden”? Aan wie, en vooral hóe, moeten we hulp verlenen? Dit zijn misschien wel de grootste ethische vraagstukken van de huidige Westerse samenleving nu de vluchtelingencrisis aanhoudt en vele slachtoffers met zich meebrengt. Vragen die op het eerste gezicht simpel te beantwoorden lijken, maar in de hectiek en politieke praktijk van de vluchtelingencrisis ineens een stuk complexer blijken. Zijn we onze moraal in de aanpak van de vluchtelingencrisis uit het oog verloren? In De Balie wordt deze spanning tussen moraal en politieke praktijk in Libië onderzocht.