Research

Strategic Foresight

Articles

Strategische Monitor 2013: managementsamenvatting

26 Feb 2014 - 11:07

De kernvraag in de Clingendael Strategische Monitor 2013 is: hebben zich in 2012 dusdanig belangrijke ontwikkelingen in het internationale systeem voorgedaan en/of zijn de internationale verhoudingen zodanig veranderd, dat deze dwingen tot een bijstelling van de belangrijkste conclusies van de Monitor 2012? Het gaat om het effect van deze ontwikkelingen op het patroon van samenwerking en conflict binnen het internationale systeem en de rol van staten en niet-statelijke actoren en om de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de mondiale veiligheid en stabiliteit.

Het toekomstbeeld dat uit de Monitor 2013 oprijst, is dat van een wereld in grotere onzekerheid en daarmee een groter risico van onveiligheid, bij verder verschuivende machtsverhoudingen en moeizame mondiale samenwerking.