Research

Security and Defence

Op-ed

Trump richt zich teveel op traditionele oorlogvoering

17 Jan 2017 - 16:25
Source: US Army, Morning Calm Weekly Newspaper/flickr

De Trump-doctrine die je kunt afleiden uit de verschillende uitspraken van de toekomstige president over zijn defensieplannen is vooralsnog onsamenhangend.

Ondanks de vele kritische geruchten rond Donald Trump, betreedt hij deze week het Witte Huis. Hij zal dan onder meer opperbevelhebber zijn van een omvangrijke krijgsmacht bestaande uit 10 landmachtdivisies, drie mariniersdivisies, 272 marineschepen, 1.968 gevechtsvliegtuigen en 1.367 nucleaire wapens.

Terwijl Barack Obama zich zeer terughoudend toonde tegenover de inzet van de krijgsmacht, lijkt Trump een assertiever opstelling te gaan innemen. Dit blijkt uit de volgende defensieplannen, die voornamelijk zijn ontleend aan Trump's website en zijn opmerkingen in speeches.

Ondanks het neo-isolationisme in zijn diverse toespraken ('America First') wil Trump een grotere en gemoderniseerde krijgsmacht. Hij bepleit een militair apparaat dat zo sterk, machtig en gerespecteerd is, dat de Verenigde Staten geen kernwapens hoeven in te zetten.

Tegelijkertijd verkondigde hij dat de NAVO achterhaald is en de militaire 'footprint' van het Pentagon verminderd moet worden. Hij zinspeelde hiermee op het sluiten van bases waar bondgenoten onvoldoende geld aan defensie besteden en te veel steunen op de Verenigde Staten.

NAVO
Maar de beoogde minister van Defensie , de gepensioneerde generaal James Mattis, verklaarde voor de Senaatscommissie, dat hij Trump duidelijk gemaakt heeft de verplichtingen aan de NAVO na te komen. Mattis zei bovendien dat als er nu geen NAVO bestond, er één opgericht moest worden. Daarnaast kritiseerde hij ook, in tegenstelling tot Trump, de Russische president Vladimir Poetin en verklaarde hij de nucleaire deal met Iran te respecteren. 

Op defensiegebied heeft Trump beloofd de jaarlijkse korting van 50 miljard dollar op het defensiegebied te gaan beëindigen en met een nieuw (groter) budget te komen om het militair apparaat te versterken. Zo heeft de toekomstige president aangekondigd de landmacht uit te breiden van de in 2017 geplande 460.000 parate militairen tot 540.000. Hij wil daarbij het huidige aantal brigade gevechtsteams vergroten van 30 tot ruwweg 36. Een brigade gevechtsteam telt 3.000-5.000 personeel, tot aan 300 tanks, infanterie gevechtsvoertuigen, Stryker gepantserde voertuigen en houwitsers.

De marine moet volgens Trump gaan beschikken over 350 schepen. Het huidige aantal is 272, waaronder 10 nucleair voortgestuwde vliegdekschepen, 10 grote amfibische aanvalsschepen, 22 kruisers, 76 torpedobootjagers en 52 aanval-onderzeeboten. De kruisers wil Trump voorzien van een geavanceerd raket-verdedigingssysteem.
Daarnaast wil de toekomstige president dat het korps mariniers gaat groeien van 24 naar 36 infanterie bataljons.

Over de luchtmacht is Trump vaag. Hij wil een luchtmacht van tenminste 1.200 gevechtsvliegtuigen. In feite heeft de luchtmacht echter reeds 1.968 gevechtsvliegtuigen. Ook heeft hij kritische opmerkingen gemaakt over de volgens hem te hoge prijs van de F-35 Joint Strike Fighter, die veel aandacht trokken.

Financieel haalbaar?
Trump zei over kernwapens dat hij de Amerikaanse nucleaire capaciteit wil vergroten. Zoals bekend zijn ingevolge het nieuwe START-verdrag het aantal overbrengingsmiddelen echter aan limieten gebonden. Dat geldt ook voor de kernkoppen. De Verenigde Staten beschikken momenteel over 681 overbrengingsmiddelen en in totaal 1.367 kernkoppen.

Trump benadrukt in zijn visie op defensie ook het belang van cyber oorlogvoering en eist een diepgaande evaluatie van de Verenigde Chefs van Staven en relevante federale agentschappen.

Niettemin passen bij de ambitieuze uitbreiding van de strijdkrachten onder Trump de nodige kritische kanttekeningen. Allereerst is er de vraag of alle defensieplannen financieel haalbaar zijn. Zo zal het defensiebudget minimaal met 100 miljard dollar verhoogd moeten worden. Trump heeft gesuggereerd het geld elders bij de overheid weg te halen. Maar hij heeft ook al verklaard fors in de binnenlandse infrastructuur te gaan investeren en de belastingen te verlagen.

Bedacht moet ook worden dat sommigen van Trump's beoogde ministers, zoals Mattis, tijdens de hoorzittingen afgelopen week soms duidelijk andere opvattingen over het toekomstige beleid verkondigden dan hun toekomstige politieke baas. De vraag is wie uiteindelijk telkens aan het langste eind gaat trekken.

Intuïtie en lef
Ook is een belangrijke tekortkoming dat Trump niet over een nationale veiligheidsstrategie beschikt, die deze uitbreiding van de krijgsmacht rechtvaardigt. Gebaseerd op de diverse uitspraken van de toekomstige president is sprake van een onsamenhangende Trump-doctrine, die meer op intuïtie en lef dan op ratio is gebaseerd. Zo ontbreken morele overwegingen. 

Kenmerk van deze geïmproviseerde doctrine is bovendien een 'zero-sum' benadering van de wereldpolitiek waarin wederkerigheid geen rol speelt. Ook krijgt het behalen van tactische winst op de korte termijn meer prioriteit dan strategische doelstellingen op de lange termijn.

Tenslotte gaat het in de hedendaagse 'nieuwe oorlogvoering' om meer dan uitbreiding van militaire middelen, die voornamelijk behoren tot de 'traditionele oorlogvoering'. Zo zijn kenmerken van de nieuwe hybride oorlogvoering het verspreiden van desinformatie via sociale media, publieke mediacampagnes, inzet van zogenoemde vrijwilligers, subversieve activiteiten ter verstoring van de politiek en de economie et cetera. En daar blijft de toekomstige president ven de Verenigde Staten vooralsnog het antwoord op schuldig!