EU Forum

Social Europe

Een debat over de toekomst van sociaal Europa

03 May 2017 - 14:44
Source: European Commission

Een nieuwe impuls van de Europese Commissie. Nu zijn de lidstaten aan zet. Maar eerst de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland.

Eind april kreeg een voorstel van de Europese Commissie om een langer vaderschapsverlof in te voeren veel aandacht in de nationale media. Wat minder opviel was dat dit voorstel onderdeel is van een pakket waarmee het Brusselse bestuur de discussie over Sociaal Europa een nieuwe impuls wil geven. Dit pakket houdt een zogenaamd reflectiestuk in, waarin verschillende scenario’s worden geschetst en een voorstel wordt gedaan voor een Pijler van Sociale Rechten. Het reflectiestuk over de sociale dimensie van de EU is het eerste document dat volgt op het Commissie Witboek ‘De Toekomst van Europa’, waarin aan de hand van vijf globale scenario’s de potentiële richting van de EU wordt aangegeven.[1] Hieronder volgt een weergave van deze meest recente ideeën van Brussel tegen de achtergrond van de actuele politieke ontwikkelingen in belangrijke Eurozone-landen zoals Frankrijk.

De Commissie constateert in het reflectiedocument dat – mondiaal bezien – Europese samenlevingen welvarend zijn en een hoge mate van sociale bescherming genieten. Europese marktintegratie heeft welvaart gebracht. Tegelijkertijd stipt de Commissie aan dat veel burgers in Centraal- en Oost-Europa nog steeds met de nadelige gevolgen van de overgang van ‘plan naar markt’ en de EU-toetreding te kampen hebben en dat, alhoewel de EU uit de recente economische crisis klimt, in meerdere eurolanden de gevolgen nog steeds voelbaar zijn. Verschillen in economische groei en sociale standaarden tussen landen en regio’s bestaan nog steeds. In de toekomst zal Europa bovendien grote veranderingen ondergaan door vergrijzing, andere familiepatronen, nieuwe vormen van werk en de impact van digitalisering, verstedelijking en globalisering.

De ambitie van de EU zal erop gericht moeten zijn deze ontwikkelingen economisch te benutten, maar deze tegelijkertijd ook solidair in te bedden, om daarmee de potentiële kloof tussen winnaars en verliezers van de veranderingen te dichten. De Commissie erkent evenwel dat ‘sociaal Europa’ op uiteenlopende manieren wordt waargenomen. Voor sommigen staat de EU primair symbool voor een ongebreideld marktdenken met meedogenloze concurrentie en een sociale race to the bottom. Zij willen zich (meer) afsluiten van de EU en geloven niet in een sociaal Europa. Anderen willen geen sociaal Europa, omdat sociaal beleid volgens hen een exclusieve bevoegdheid van de lidstaten zou moeten blijven, of omdat Europese minimumnormen en aanverwant sociaal beleid effectieve concurrentie belemmeren en daarmee economische groei en welvaart. Tot slot is er ook een groep die juist veel bescherming vanuit Europa verwacht en graag meer actie vanuit Brussel zou zien.

De doelstelling van de EU is tussen deze visies een weg te vinden die Europeanen in staat stelt te participeren op een arbeidsmarkt die zowel concurrerend als inclusief is.

Het volledige artikel kunt u hier lezen.

 

[1] De komende papers, die ook de sociale dimensie van de EU gaan raken, zijn reflecties op globalisering en de Economische Monetaire Unie halverwege en eind mei, alsook de EU’s financiën eind juni.

 

77 Comments

Load comments

vape pen
Tue, 09/17/2019 - 13:49

In reply to by gmaiginok (not verified)

Permalink

Vape juice flavor is the liquid located inside the smokeless cigarettes. These tastes produce taste during the vaporization process. https://www.worldvaping.com/best-vape-pens/, The yaps juice always has nicotine, but some people can pick no nicotine tastes depending upon individual preferences and preferences. The Vape juice tastes consist of healthy and balanced substances which are thought to be healthy and also include worth to the vaper's health hence far better than cigarettes which are dangerous to human health. Several of the vegetable substances which add even more taste to vape juice consist of; Propylene Glycol, Vegetable glycerin among others. In addition, https://www.worldvaping.com/brands/vgod/, some tastes like VG as well as PG clovers add an overall of over 90% nicotine content while making the yaps juice. As a result, vape juice flavors have less effect on the body as well as are thought to be a much healthier choice to other compounds, though that's not totally real.https://www.worldvaping.com/vape-shop-near-me/

With many individuals opting to vape, there are many vaping industries. They have a collection of various vape juices marketed in wholesale. This way, you can delight in vaping the yummy flavors. The companies are online hence you have to spend for some delivery costs. They provide in good time without any hold-ups experienced. Some are shipped the day you make the order. For other companies, you have to wait till the next day.
https://www.worldvaping.com/vape-tricks/

The vaping business is competitive thus the suppliers strive to thrill their clients. Their solutions ought to be excellent to bring in clients as well as maintain them. The e-liquids should be of premium quality as well as authentic. Without the two attributes, they can not offer. The following are the vape juice wholesale representatives that you can rely on with their items.

What wholesale methods
https://www.worldvaping.com/weed-vape-pens-for-thc-oil/

Wholesale is when you get items in large quantities at a lower rate. The price is budget-friendly because you are acquiring more than one product. You get to conserve loan while you have products that will certainly last you for a while. It is the best deal for e-liquids due to the several types that you can obtain wholesale.

Aspects that need to be taken into consideration when searching for vape juice wholesale representatives

In the United States there are several e-liquid wholesale representatives. You might obtain puzzled regarding which is the ideal one. To obtain the most effective deal, you can watch out for the adhering to facets.
https://www.worldvaping.com/best-dab-pens/

- Minimum orders

At the back of your mind, you need the item in quantities. Hence, you ought to ask the minimal number to order. You can for that reason obtain worth for cash. Buying them in plenty will certainly mean that you get to pay much less.

- Flexible Prices

The cost each should be versatile. It should reflect on the number of products that you are purchasing. The cost for less products ought to be various. You shouldn't buy at the exact same expense as those wholesale. For example, if you plan to buy 200 vape juices the device cost can be $1. Yet if you purchase 400 items, the price per unit need to be $0.50 to match the cash worth.

- Delivering Cost
https://www.worldvaping.com/best-thc-vape-juice-all-you-need-to-know/

Various firms will certainly bill a cost for the items to get to you. This depends mostly on the location. The costs will, as a result, vary with the company. Fortunately is that there are business that offer totally free delivery when you acquire items worth a good quantity.

Five Superb firms to obtain wholesale vape juice

Vape juice distributors ought to offer you only the most effective. This ranges from valuing to the orders that you require. The companies below will absolutely provide you adequate services.

1. Straight Vapor

The firm has a great deal to provide. Here you can anticipate performance as well as ease. When you require minimum orders you can get them at a sensible cost. You can get as numerous products as you require. Shipping fee is average, and also you won't be charged unfairly. There is also a totally free residential shipping with the business. Brand names right here are a large choice to select from treat flavors, chocolate or coffee.

The distribution period is from 1 to 5 days depending on your location. This consists of a 15-day return policy if you didn't like the vape juice. 60 days warranty is supplied in instance of any type of defection or replacement require develops. The distinct component about Straight Vapor is their consumer assistance solutions. They likewise reward their consumers for getting more than once.

2. Wholesale Vapor

This is the second best vape juice wholesale supplier in the US. All the vape stores can rely on the business for their products. They have matchless brand names that just match their clients. They likewise use reduced wholesale costs for vape juices. Free shipping is ensured to clients that get items from $450 price. Delivery ranges from 2 to 5 days.

3. Vapor Monster

The solutions at Vapor Beast are phenomenal. When you buy vape juices completing to $1,000 you secure free delivery. Within one to 5 days, it will be provided at your front door. You first require to use as a wholesale consumer so regarding strike a business deal. Then you can get to sample the scrumptious e-liquids they provide. You can additionally choose the pure nicotine toughness with a scale of 0 mg to 55 mg. The dimensions will certainly likewise depend on what you require. They are from 1.5 ml to 125 ml.

4. MigVapor

It is prominent to vapers throughout the globe. The vape juices are of great tastes. They additionally come in lots of range to pick from. You obtain blended vape juices from the 89 tastes. Shipping is done from 1 to 5 days of getting the item. The shipping prices are common. If you are not pleased with the vape juice, there is thirty days money back warranty.

5. Vivo Wholesale

The company has a large range of vape juice items. They are distinct kinds of juices. With Vivo Wholesale, you can place bulk orders and likewise the single orders. They deal with both large firms and also people. By opening a Vivo account, you will be ready to start putting orders. The vape juice is meticulously secured and delivered to you the 2nd day. This will take 2 to five days to receive the things.

Final thought

Vape Juice dealers have various plans. Some have minimum orders while others lack them. As a consumer, you now understand which one will certainly suit you. If you need the vape juice to market on a large scale several of them will partner will you. For those who desire the e-liquid for individual use, you can identify the best one for you. After bearing in mind the shipping problems, you recognize where to order from. With some purchase, you obtain absolutely totally free delivery.

Buying from other nations equates to high tax obligations as well as too much shipping expenses. This can be frustrating due to the costs that you will sustain.

The five representatives have pocket-friendly prices thus; you don't need to spend a lot. You reach delight in the different charming flavors with an excellent budget. Shipment time is additionally reputable which takes at many five days.

Add new comment

Your name: Anonymous

Restricted HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.