EU Forum

De valkuilen voor een sociaal Europa zijn groot

08 May 2017 - 10:43
Source: European Union

Burger ziet EU als sociale bedreiging; niet als oplossing

Na de Franse keuze voor Macron lijkt de discussie over de toekomst van de EU en de Euro te zijn losgebarsten. Macron zet in op een hervormd Europa waar meer investeringen worden gemaakt en een EU dat socialer is. Wat bedoelt hij met een Sociaal Europa en hoe kijkt Nederland hier tegenaan? Om meer inzicht in deze Europese discussie te geven heeft Clingendael een onderzoek uitgezet om uit te zoeken hoe de Nederlandse bevolking aankijkt tegen de rol van Europa m.b.t. sociale beleidsthema’s.

Deze policy brief heeft daarbij tot doel om het debat over Europees beleid te verdiepen door in een drietrap te kijken naar een aantal specifieke beleidsthema’s van de welvaartsstaat. De resultaten geven inzicht in de mate waarin de EU door Nederlanders ervaren wordt als sociale bedreiging alsook waarin de EU wordt ervaren als onderdeel van de oplossing. De antwoorden geven handvatten om te beoordelen of de nu ingezette beleidslijnen van de EU die ‘beschermt’ aansluit bij wat van de EU verwacht wordt. In het kader van bestaande onderzoeken bevestigen de resultaten van dit onderzoek dat steun voor (nieuw) EU-beleid onduidelijk of zelfs twijfelachtig is

De volledige tekst is hieronder te downloaden.