News

Leergang Internationaal Beleid voor Economische Zaken
08 Jul 2017 - 10:30
Source: Clingendael

Deze week heeft een groep beleidsmedewerkers van DG Agro en Natuur (Ministerie van Economische Zaken) met succes de Leergang Internationaal Beleid afgesloten. Plaatsvervangend DG Aldrik Gierveld en Clingendael Academy Directeur Ron Ton hebben gezamenlijk de certificaten uitgereikt.

Beide heren spraken over het belang van internationale vaardigheden en kennis, juist ook voor de medewerkers van DG Agro en Natuur. “Ken de wereld, ken je vak en ken jezelf”, zoals de Plv. DG het treffend samenvatte. Medewerkers van DG AN zijn vaak voornamelijk inhoudelijk geschoold en de koppeling naar de diplomatieke praktijk (‘agro-diplomatie’) is noodzakelijk om goed internationaal te functioneren. Veel dossiers op het ministerie hebben een internationale component en er is voortdurend overleg met partners in EU, VN of andere bi- en multilaterale fora.

Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen, zo leerden de deelnemers tijdens de leergang. Met inhoudelijke argumenten alleen kom je er niet. Krijgen deelnemers in hun dagelijkse werkpraktijk, bijvoorbeeld, gelegenheid om wat eerder naar Brussel te vertrekken om de avond ervoor met de onderhandelaars van andere lidstaten te netwerken?

Inzicht in de internationale agenda is ook van belang. Zoals een van de deelnemers tijdens een presentatie van een beleidscasus opmerkte, zijn onderhandelingen van een lijst invasieve uitheemse soorten onderhevig aan grote internationale ontwikkelingen zoals de Brexit. Ook een beter begrip van de WTO, VN agenda 2030 en de OESO moeten op het netvlies staan om de Nederlandse positie internationaal te versterken.

In de Leergang Internationaal Beleid wordt aan al deze zaken en nog meer aandacht geschonken. De deelnemers kunnen met extra handvatten, vaardigheden en kennis aan de slag!