Research

Sustainability

Reports and papers

Europa en de Nederlandse water- en klimaatagenda

26 Sep 2017 - 17:08
Source: Mark Voorendt/Wikimedia Commons
De sectorale aanpak voorbij

Nederland is van oudsher een belangrijke internationale kennisspeler en deler op het gebied van water en klimaatadaptatie. In toenemende mate wordt deze kennis met Europese fondsen gefinancierd. Deze financiering wordt dit in toenemende mate toegekend aan projecten met een duidelijke maatschappelijke doelstelling, terwijl de directe financiering van fundamenteel onderzoek juist afneemt.

Dit rapport, geschreven voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu, onderzoekt hoe Nederland optimaal kan inspelen op de nieuwe agenda en daarmee toegang tot de fondsen voor onderzoek kan behouden en daar meer uit kan halen. Het rapport geeft een overzicht van de Europese fondsen en instrumenten voor de financiering van onderzoek en innovatie op het terrein van water en klimaatadaptatie en kijkt vervolgens naar meerdere aspecten van de Nederlandse watersector op Europees niveau en plaatst dit in perspectief met andere EU-lidstaten. 

De hoofdpunten van het rapport zijn: 
- Nederland kan overwegen nadrukkelijk in te zetten op een missie over ‘climate resilient Europe and the world’, waarbij het verder ontwikkelen van water-gerelateerde klimaatadaptatie kennis voorop staat.

- Nederland is nu nog te sectoraal/gefragmenteerd georganiseerd en heeft te weinig oog voor water-gerelateerde uitdagingen in andere landen. Er zijn veel Nederlanders in Europese overleggen, maar de impact van de Nederlandse lobby kan (veel) groter. We dreigen onze toppositie als kennisbrenger te verliezen.

- Brexit dreigt met name voor Nederland grote gevolgen te hebben: het Verenigd Koninkrijk is een gewaardeerde kennispartner en ook sterk in excellent onderzoek. Er dreigt meer nadruk te komen op geografische spreiding van onderzoeksinstellingen die indienen, directe toepassing van onderzoek (commercialisering) en dat sluit minder goed aan bij Nederlandse waterkennis.