Research

Strategic Foresight

Reports and papers

Geopolitieke relevantie van de nieuwe Zijderoute in Europa

19 Dec 2017 - 15:11
Source: Provincie Gelderland

Dit rapport over de ‘nieuwe Zijderoute’, een Chinees beleidsinitiatief ook bekend als OBOR, is geschreven in opdracht van de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem. Het doel ervan is te verkennen wat de relevantie is van de nieuwe Zijderoute voor provincie en gemeente, met name in geopolitiek opzicht. De opkomst van China is het voornaamste geopolitieke fenomeen van deze tijd, en de nieuwe Zijderoute is de meest zichtbare uiting hiervan. Met andere woorden, het aangaan van betrekkingen met China heeft per definitie een andere geopolitieke betekenis dan het hebben van relaties met andere landen. Zowel aan Chinese als aan Europese zijde spelen regionale en lokale overheden een belangrijke rol in de wijze waarop de Zijderoute zich ontwikkelt.

Als beleidsinitiatief biedt de nieuwe Zijderoute een strategisch kader voor Chinees overheidsbeleid op het gebied van economie en diplomatieke betrekkingen. In toenemende mate spelen ook overheden en actoren buiten China hierop in. Centraal in het initiatief staat de financiering en aanleg van infrastructuur in Azië en Afrika, en de ontwikkeling van transportcorridors in en tussen Azië, Afrika en Europa. Er zijn geen duidelijke grenzen aan de zich steeds uitbreidende reikwijdte van het nieuwe Zijderoute-initiatief wat betreft beleidsdomeinen, economische sectoren, geografie of tijdhorizon.