Research

Op-ed

Suriname geen ‘falende staat’

20 Jul 2018 - 21:14
Source: Suriname, Paramaribo/Flickr

Minister Stef Blok heeft Suriname een ‘falende staat’ genoemd. De term falende staat is in onbruik geraakt, tegenwoordig wordt over ‘fragiele staten’ gesproken omdat ‘fragility’ een ruimere dekking heeft en in de praktijk meer recht doet aan de realiteit die toont dat staten weliswaar vaak een ‘regering’ hebben die gedeeltelijk (niet) functioneert maar niet in alle opzichten faalt. 

Sinds 2005 publiceert de Amerikaanse denktank Fund for Peace in samenwerking met het blad Foreign Policy een index, een gezaghebbende ranking die weergeeft wat de kwetsbaarheid van de (nu) 178 opgenomen landen is. De scores zijn samengesteld uit een gewogen gemiddelde schatting van politieke, sociale en economische indicatoren, kwantitatief en kwalitatief. Volgens de index van 2018 geldt Suriname met een 64e plaats als een 'middenmoter' en niet als een falende staat. Niet geweldig, maar als ‘warning state’ ook een middencategorie-land (de wereld is volgens Fund for Peace in 12 categorieën ingedeeld). Overigens staat Finland nummer 1 en Nederland (categorie 2) nummer 13.

Er zijn veel alternatieve rankings die, hoewel ze niet pretenderen het gehele spectrum van ‘fragiliteit’ te bestrijken, Suriname als een ‘middenmoter’ beschouwen. De denktank Freedom House klasseert Suriname als een ‘vrij’ land, met in 2018 scores voor vrijheid, onafhankelijke instituties en burgerlijke vrijheden van 2 op een schaal van 7. 
Op de jaarlijkse Human Development-index van de Verenigde Naties is Suriname met een ranking van 97 weliswaar geen hoogvlieger, maar ook middenmoter. 

Kortom; in vrijwel iedere ranking is Suriname een lichte stijger: in de Fragility Index van Fund for Peace wordt het land over het tijdvak 2008-2018 zelfs een ‘strong improver’ genoemd. Het steeg in tien jaartijd van de 83ste naar de 64ste plaats.