Research

Europe in the World

Reports and papers

Een eerlijke energietransitie voor iedereen: Eindaanbevelingen

30 Sep 2022 - 13:13
Source: Chepko/Canva

In het afgelopen jaar werkten Instituut Clingendael en Bureau Berenschot aan het Fair Energy Transition for All (FETA) project, dat ook in acht andere Europese landen werd uitgevoerd. Het idee was om zowel met degenen die potentieel hard geraakt worden door de energietransitie als met experts over dit onderwerp in gesprek te gaan, met als doel meer inzicht te krijgen in de zorgen, opvattingen en behoeften van kwetsbare huishoudens met betrekking tot de energietransitie en beleidsaanbevelingen te ontwikkelen voor een eerlijker energietransitie.

Bureau Berenschot organiseerde veertien focusgroepen met in totaal 128 deelnemers die zich zorgen maken over de hoge energieprijzen en de mogelijke effecten van de energietransitie-/klimaatopgave op hun dagelijks leven. Instituut Clingendael organiseerde op basis van de uitkomsten tweee sessies met experts uit overheden en maatschappelijk middenveld om te komen tot beleidsaanbevelingen. Deze werden weer teruggekoppeld in een zogenaamd Fair Energy Forum met vertegenwoordigers uit de focusgroepen. De hoge energieprijzen en de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de energiemarkt gaven een extra urgentie aan het FETA-project. De energietransitie is binnen no time een alarmerend armoedevraagstuk en verdelingsprobleem geworden. 

Lees rapport.

Read the English translation Fair Energy Transition for All