Research

Tech & Digitalisation

Op-ed

Europa moet snel dikke vrienden worden met India

17 Jan 2023 - 16:00
Source: European Union

Een versie van deze opinie door Maaike Okano-Heijmans en Vera Kranenburg verscheen ook in Het Financieele Dagblad van 17 januari 2023.  

We leven in een wereld waarin meerdere grote spelers de geopolitieke kaarten schudden. India is een van hen en gaat daarin een steeds belangrijker rol spelen. Dit jaar streeft India China voorbij in inwonertal en daarmee één van ’s werelds grootste markten. Bovendien is India cruciaal voor de veiligheid in de Indo-Pacifische regio, het gebied waar China steeds vaker openlijk zijn invloed laat gelden. De Europese Unie en Nederland hebben dus veel goede redenen om de banden met India actief te verbeteren.

Als voorzitter van de G20 wil India in 2023 zijn prestaties en ambities op technologisch en digitaal vlak in de schijnwerpers zetten. Dit is voor Nederland een goede kans om de technologische samenwerking met India op te schroeven. En dan met name met waar het gaat om producten en diensten die bijdragen aan strategische autonomie. Dat verlangen om zelf keuzes te kunnen blijven maken en geopolitiek weerbaar te zijn, staat hoog op de politieke agenda van zowel Nederland en India als de EU.

De Indiase minister-president Narendra Modi benadrukte in zijn G20-openingstoespraak het belang van technologie. Ook waarschuwde hij voor het gevaar dat leveringsketens van essentiële goederen worden ingezet als (geo)politiek wapen. Afhankelijk zijn van anderen in essentiële sectoren kan je politieke bewegingsvrijheid beperken, zoals bleek uit Europa’s afhankelijkheid van coronavaccins en, recenter, van Russisch gas.

‘Modi waarschuwde al voor het gevaar dat leveringsketens van essentiële goederen worden ingezet als (geo)politiek wapen’

Hier kunnen de EU en India elkaar van dienst zijn, met strategische autonomie als kern van de samenwerking. India kan de EU helpen om de eenzijdige afhankelijkheden van China te verminderen. Deze bestaan bijvoorbeeld in onze import van grondstoffen die nodig zijn voor chips. Anderzijds kunnen meer handel, investeringen en innovatiesamenwerking Delhi helpen de eigen maakindustrie te versterken. Tegelijkertijd kan de EU India bijstaan bij de wens om minder afhankelijk te zijn van Russische defensietechnologieën. Europese landen hebben daar belang bij, omdat een sterk India tegenwicht kan bieden aan China in de Indo-Pacifische regio en daarbuiten.

Er is dus volop reden voor de EU, inclusief Nederland, om te investeren in sterkere banden met India als het gaat om strategische technologieën. Vooral op het terrein van defensietechnologie en essentiële materialen (zoals microchips en batterijen) valt nog veel te winnen. Om die kansen te pakken moet lang staand beleid op de schop, zoals beperkingen van de export van technologie die voor zowel militaire als civiele doelen gebruikt kunnen worden. Europese overheden moet daarom helder zijn over hun strategische doelen, en politieke wil tonen om de relatie met India naar een hoger niveau te tillen.

Format

Mogelijkheden zijn er volop, en er is zelfs al een beproefd format dat de samenwerking kan faciliteren. In april lanceerden de EU en India namelijk de Handels- en Technologieraad, aangejaagd door voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. In deze Raad kan bijvoorbeeld gesproken worden over investeringen door Europese bedrijven in essentiële onderdelen van defensiematerieel. En over het wegnemen van belemmeringen voor samenwerking bij onderzoek en ontwikkeling van de chipindustrie.

Voortbouwend op India’s samenwerking met andere partners (zoals Japan, Australië en de Verenigde Staten) kunnen de EU en India gezamenlijke capaciteiten en kwetsbaarheden in de productieketens van essentiële materialen in kaart brengen, zoals van chips en batterijen, en onderdelen en grondstoffen die daarvoor nodig zijn. En gedeelde principes ontwikkelen die de strategische samenwerking versterken: bijvoorbeeld dat handel, technologie en productieketens niet ingezet worden als politiek drukmiddel. Dat vertrouwen is immers een cruciale voorwaarde voor het reorganiseren van productieketens.

Verandering aan beide kanten is nodig om zo ver te komen. Europese bedrijven zien India namelijk als een 'moeilijke' markt, bijvoorbeeld vanwege de verschillen in regelgeving van Indiase staten onderling. Deze moeten meer op één lijn worden gebracht als India een hub wil worden voor investeringen en zijn rol wil versterken. Op hun beurt moeten EU-lidstaten de genoemde exportbeperkingen aanpakken, en Indiase bedrijven helpen met administratieve wirwar op dit vlak.

Naar een hoger niveau

Als strategisch gelegen land met de meeste inwoners en een enorme markt zal India een steeds belangrijkere rol spelen als geopolitieke macht. De EU en India kunnen elkaar helpen om hun strategische autonomie te versterken door ongewenste afhankelijkheden te verminderen. Daarvoor is meer en betere samenwerking nodig in essentiële (defensie) technologieën. Bovendien vraagt dit om herstructurering van productieketens van bijvoorbeeld chips, batterijen en zeldzame aardmetalen. Evenals politieke wil en een heldere doelstelling. Als de EU haar ambitie wil waarmaken een echte geopolitieke speler te zijn, moet de relatie met India naar een hoger niveau.

Volg @MaaikeOH, @VeraKranenburg en @Clingendaelorg op Twitter.