Research

Sustainability

Reports and papers

Europees Lobbyen voor Nederlandse Agrokennis

10 Jul 2015 - 14:02
Source: Flickr / cc Matthias Ripp

De landbouwsector is van groot strategisch belang voor de Nederlandse economie. De sector wordt gevoed door de sterke Nederlandse kennisinfrastructuur, die ook een bijdrage levert aan onderzoek voor grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering en voedselzekerheid. Kennis en innovatie is dus van groot belang, wat niet alleen in Nederland wordt erkend, maar ook in toenemende mate binnen de Europese Unie. Het Europese onderzoeksbudget is in de loop der jaren dan ook sterk verhoogd, met 80 miljard voor het meest recente onderzoeksprogramma ‘Horizon 2020’.

Hoewel Nederland tot nu toe met succes deelneemt aan dergelijke onderzoeksprogramma’s, bestaat tevens de vraag hoe Nederland zijn sterke koppositie kan behouden. Dit rapport, wat Instituut Clingendael en LEI Wageningen UR voor het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken hebben geschreven, heeft als doel om meer inzicht te krijgen in hoe de Directie Agro- en Natuurkennis meer invloed kan uitoefenen op de koers en de richting van het Europese onderzoek op het gebied van landbouw, zodat de Nederlandse kennisinstellingen kennis kunnen genereren die het Nederlands landbouw- en natuurbeleid zoveel mogelijk ten goede komt.

Het rapport maakt onderscheid in enerzijds het beïnvloeden van de agenda tijdens het proces van de totstandkoming van H2020, maar kijkt anderzijds ook naar het proces van invulling en uitvoering van het programma. Ook wordt er gekeken naar de intergouvernementele samenwerking op het gebied van agrokennis, die onder meer via ERA-netten en Joint Programming Initiatives verloopt. Het rapport sluit af met concrete aanbevelingen hoe het Nederlandse succes in de toekomst bestendigt kan worden.