Research

Trade and Globalisation

Reports and papers

Uittocht diplomaten naar EEAS op komst

23 Sep 2014 - 09:54
Source: Creative Commons

Interview Mr. Ron Ton, PM, 30 mei 2008

Clingendael kondigt nieuwe opleiding aan voor Europees ‘Supercommissariaat’

Het instituut Clingendael wil een opleiding opzetten voor diplomaten die een functie ambiëren bij de European External Action Service (EEAS), de toekomstige centrale diplomatieke dienst van de Europese Unie. Wat de consequenties zullen zijn voor het ministerie van Buitenlandse Zaken is nog onvoorspelbaar: "De EEAS is enerzijds een bedreiging, anderzijds een kans om de invloed van Nederland in de wereld te vergroten."

"Het is te verwachten dat de lidstaten, dus ook Nederland, hun betere diplomaten ter beschikking willen stellen aan de EEAS, om daarbinnen zoveel mogelijk invloed te krijgen," meent Ron Ton, hoofd diplomatieke opleidingen van Instituut Clingendael, dat momenteel druk doende is met buitenlandse zusterinstellingen een consortium te vormen dat gericht is op het trainen van Europese diplomaten. Ton is nu al betrokken bij het European Diplomatic Program van de Europese Unie, dat sinds zeven jaar functioneert en waar de Europese  Ministeries van Buitenlandse Zaken ieder jaar twee medewerkers naar afvaardigen. Ton: "Binnen het European Diplomatic Program, dat is geconcentreerd op het gemeenschappelijke buitenlandse en veiligheidsbeleid, wordt de komst van de EEAS al behandeld als  trainingsonderdeel, maar bij de nieuwe opleiding die wij in gedachten hebben zou die centraler moeten worden gesteld."