Events

Europe and the EU

De toekomst van de Europese Unie: omzien in verwondering
7 Jun 2018 17:00 - 19:30
Source: TPCOM/flickr
Introduction

Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) in samenwerking met Instituut Clingendael. 

Eind juni komt de Europese Raad bijeen om over een aantal belangrijke thema’s die de toekomst van de EU betreffen, te spreken. Deze bijeenkomst vindt plaats onder een internationaal-politiek gesternte dat door de nodige turbulentie wordt gekenmerkt. Daarnaast werpt binnen de EU de komende Britse uittreding – Brexit-  haar schaduw vooruit. Wat staat er op de agenda, in welke politieke omgeving – nationaal en internationaal – wordt deze besproken, en wat is de inzet van het kabinet?

Gastspreker Joost Flamand, Plv. Directeur-Generaal Europese Samenwerking bij het ministerie van Buitenlandse Zaken,liet zijn licht schijnen op deze vragen. Na zijn presentatie was er ruime gelegenheid voor vragen en discussie.

Programma
17:00 - 17:15 u. - Inloop
17:15 - 18:30 u. - Lezing, gevolgd door Q&A en informele borrel

Tijdens deze bijeenkomst kon registratie plaatsvinden per foto-, film-, en/of geluidsopnamen.