Research

Foreign Affairs Barometer

Alerts

Zorgen over buitenlandse inmenging

23 Nov 2020 - 12:00
Bron: Het konvooi van de Turkse Minister Kaya wordt in 2017 tegengehouden in Rotterdam. © de Beeldunie / David van Dam

Ongewenste Buitenlandse Inmenging (OBI) gericht op Nederlanders met een migratieachtergrond is sinds enkele decennia een nieuwe veiligheidsdreiging voor Nederland. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwen in recente rapporten voor het groeiend gevaar van OBI voor de Nederlandse samenleving. 

Het is voor beleidsmakers helder dat er grote uitdagingen liggen op het terrein van ongewenste buitenlandse inmenging. Maar de vraag is hoe Nederlanders denken over al deze vormen van inmenging? In welke mate wordt beleid ondersteund? En wat ligt er ten grondslag aan zorgen over buitenlandse inmenging?

Veel Nederlanders met een migratieachtergrond krijgen op allerlei manieren te maken met beïnvloeding vanuit ‘hun moederland’. Niet elke beïnvloeding is problematisch (denk aan bevordering van investeringen in het land van oorsprong), vandaar de toespitsing van Nederlands beleid op ongewenste buitenlandse inmenging.

Deze alert gebruikt de data van de Clingendael Buitenland Barometer om in kaart te brengen hoe Nederlanders denken over ongewenste buitenlandse inmenging en het te voeren beleid. De Barometer is een grootschalige enquête onder 23.000 respondenten. 

In algemene zin blijkt er grote weerstand tegen buitenlandse inmenging en grote steun voor het tegengaan van ongewenste inmenging. Om dat beter te begrijpen wordt in deze alert geanalyseerd wat nu precies verklaart dat er weerstand is tegen ongewenste buitenlandse inmenging. Er wordt daarbij ingezoomd op een van de meest publiek bekende voorbeelden, doordat gebeurtenissen breed zijn uitgemeten in de media: inmenging vanuit Turkije.

Download de Clingendael Alert.
Zie ook de Engelstalige Alert

Volg @Monika_Sie@ChrHoutkamp@Clingendaelorg op Twitter.

Over de Buitenland Barometer

Instituut Clingendael heeft samen met onderzoeksinstituut Kieskompas, de Buitenland Barometer ontwikkeld, waarin regelmatig bij 23.000 Nederlanders, uit alle geledingen van de samenleving, wordt gepeild hoe zij aankijken tegen internationale ontwikkelingen en het buitenlands beleid van Nederland. Neem een kijkje op de Buitenland Barometer pagina voor eerder gepubliceerde resultaten en de thema's die nog volgen.