Research

Security and Defence

Policy briefs

De Nederlandse sleutelrol in de geglobaliseerde drugshandel

14 Jan 2021 - 11:00
Bron: Zicht op het Delwaidedok, rechts MSC Home Terminal / Wikimedia Commons

Deze policy brief maakt de zeer grote rol van Nederland inzichtelijk. In de vier belangrijkste Europese en internationale drugsmarkten – cocaïne, cannabis, heroïne en synthetische drugs – is Nederland verworden tot een van de belangrijkste drugsrotondes ter wereld.

Waarom speelt Nederland zo’n grote rol in de internationale drugshandel en -productie?

Deze policy brief laat zien dat de zeer omvangrijke handelsstromen, de Nederlandse hoogtechnologische kenniseconomie, de diaspora verbindingen met het buitenland via diaspora gemeenschappen en de knooppuntfunctie van steden als Amsterdam, Nederland een van de meest aantrekkelijke vestigingsplaatsen maken voor internationaal opererende kartels. Om deze problemen het hoofd te bieden, is betere samenwerking nodig binnen de rijksoverheid. Betere samenwerking maakt dat kennis beter kan worden verzameld en uitgewisseld en internationaal beleid beter kan worden afgestemd.

Download policy brief.