Research

Strategic Foresight

Reports and papers

Geïntegreerde risicoanalyse: Caribisch Nederland

18 Nov 2020 - 11:00
Bron: ANV
Analistennetwerk Nationale Veiligheid

Deze risicoanalyse door Research Fellow Goos Hofstee en Junior Researcher Adája Stoetman (Clingendael) is in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD), de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuur-wetenschappelijk onderzoek (TNO), Stichting Erasmus Universiteit Rotterdam en the Institute of Social Studies (ISS). 

In 2018 heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) de opdracht gegeven aan het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) voor het opstellen van een Geïntegreerde Risicoanalyse Nationale Veiligheid (GRA) (ANV, 2019a). Dit document is in de eerste helft van 2019 opgeleverd en vormt de basis van de nieuwe Nationale Veiligheidsstrategie (NVS). Volgend op de publicatie van de GRA, is het ANV verzocht om deze aan te vullen met een analyse van risico’s en dreigingen die zich kunnen voordoen in Caribisch Nederland (ook wel de BES-eilanden genoemd, naar de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Deze regio is in de oorspronkelijke analyse nog buiten beschouwing gelaten. Het resultaat van dit verzoek is de Geïntegreerde Risicoanalyse Caribisch Nederland (GRA-CN).

Deze rapportage bevat de resultaten van de analyses die uitgevoerd zijn tot eind februari 2020. Dit betekent dat de ontwikkeling en gevolgen van Covid-19 nog verre van duidelijk waren gedurende de analyses. Bij de bespreking van het onderwerp infectieziekten (hoofdstuk 10) wordt het kort aangestipt.

Het voornaamste doel van deze Geïntegreerde Risicoanalyse Caribisch Nederland is het aanvullen van de bestaande analyse, welke uitsluitend kijkt naar Europees Nederland. In die hoedanigheid richt de GRA-CN zich op het inzichtelijk maken van de risico’s en dreigingen voor de Nederlandse nationale veiligheid die zich voor kunnen doen in Caribisch Nederland binnen nu en vijf jaar. De doelstelling van deze aanvulling luidt als volgt: Het inzichtelijk maken van de dominante risico’s en dreigingen die zich kunnen manifesteren in Caribisch Nederland waarbij effecten voor de nationale veiligheid van Nederland kunnen optreden.

Lees hier het volledige rapport. 

Follow @AdajaStoetman, @GoosHofstee and @Clingendaelorg on Twitter