Research

Europe and the EU

Policy briefs

Klimaatbeleid in de formatie 2021

06 May 2021 - 12:08
Bron: Ursula von der Leyen en Mark Rutte / EC - Audiovisual Service
Europa bepaalt de nationale speelruimte steeds nadrukkelijker

Het Nederlandse klimaatbeleid en de nationale inzet voor Europees klimaatbeleid zijn urgente onderwerpen voor de kabinetsformatie. Er gaapt namelijk een gat tussen wat Nederland nu aan klimaatbeleid heeft staan en wat waarschijnlijk geëist wordt als aangescherpt Europese beleid later dit jaar wordt vastgesteld. Zeker is dat Brussel daarbij niet wacht niet op één lidstaat die een nieuwe regering formeert. Daar komt bij dat Nederland nota bene zelf een van de pleitbezorgers was van de hogere Europese emissiereductie-doelstelling. Nederland heeft snel een politiek mandaat nodig voor de lopende onderhandelingen over aangescherpt Europese klimaatbeleid en over de ruimte voor eigen emissiereductiebijdrage daarin. Een nieuw Kabinet moet rekening houden met toenemende Europese invloed op nationaal klimaatbeleid. Hierbij zal Europa ook invloed hebben op een als eerlijk ervaren verdeling van de lasten, en om betrouwbaarheid en transparantie van het beleid waar het maatschappelijk middenveld steeds nadrukkelijker om vraagt. De huidige ontwikkelingen bieden kansen om het huidige nog vooral op ambitie gerichte beleid ook daadwerkelijk om te zetten in concreet, effectief en gedragen klimaatbeleid.

Download policy brief