Research

Foreign Affairs Barometer

Alerts

Klimaat blijft politieke splijtzwam

13 Mar 2021 - 07:04

Hoe kijken Nederlanders aan tegen het klimaatbeleid en in het bijzonder de internationale en Europese dimensie hiervan? Het onderwerp staat hoog op de politieke agenda. Binnenlands is aan zogenaamde klimaattafels onderhandeld over een pakket maatregelen voor de Nederlandse bijdrage aan de realisering van het Klimaatakkoord van Parijs. Medio 2019 werd een nationaal Klimaatakkoord gesloten, met meer dan 600 emissie-reducerende maatregelen voor vijf economische sectoren. 

In deze alert rapporteren we, op basis van een enquête onder bijna 9.300 Nederlanders (januari 2021), in hoeverre Nederlanders klimaatverandering als een probleem zien en klimaatbeleid noodzakelijk achten. Ook wordt weergegeven welke redenen zij belangrijk achten om klimaatbeleid te voeren, en hoe zij de energietransitie willen financieren. Tenslotte proberen we te verklaren waarom sommige groepen Nederlanders voor een meer doortastend klimaatbeleid zijn dan andere, en waar zich op dat vlak de belangrijkste scheidslijnen bevinden.

Download de Alert.

Volg @ChrHoutkamp@LouiseVanSchaik & @Monika_Sie op Twitter.