Research

Foreign Affairs Barometer

Alerts

Nederlanders bezorgd over buitenland in aanloop naar verkiezingen

08 Feb 2021 - 15:00
Polarisatie over migratie en klimaat, consensus over China

Welke internationale ontwikkelingen baren Nederlanders zorgen in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen in maart? En in hoeverre zien we polarisering langs politieke lijnen? De Nederlandse overheid erkent al langer dat een steeds breder palet aan internationale ontwikkelingen de veiligheid van Europa en Nederland kan raken. Om de vele dreigingen het hoofd te bieden investeert de overheid daarom zowel in strategisch onderzoek als in nieuwe weerbaarheidsinitiatieven.

Ook de Nederlandse bevolking is zich bewust van deze dreigingen, die via een stortvloed aan mediaberichten dagelijks de Nederlandse smartphones en huiskamers binnenstromen. Maar welke van deze vele internationale ontwikkelingen ervaren Nederlanders als het meest bedreigend voor de veiligheid van Europa? Hoe hangen deze percepties met elkaar samen? En wordt dit dreigingsbeeld breed gedeeld binnen de samenleving, of worden internationale ontwikkelingen door verschillende groepen in de bevolking uiteenlopend ervaren, en is er met andere woorden polarisering op dit gebied?

Voor beantwoording van deze vragen heeft Instituut Clingendael in januari 2021 zeventien trends voorgelegd aan bijna 9.300 Nederlanders, op basis van de dreigingen die zijn geïdentificeerd in de Strategische Monitor. Deze alert bespreekt kort de dreigingshiërarchie en onderlinge verbanden zoals deze uit het opinieonderzoek naar voren komen, alsmede de overeenkomsten en verschillen die zich aftekenen tussen de aanhangers van verschillende politieke partijen.

Download de Alert.

Volg @bob_deen@ChrHoutkamp & @Monika_Sie op Twitter.

Over de Buitenland Barometer

Instituut Clingendael heeft samen met onderzoeksinstituut Kieskompas, de Buitenland Barometer ontwikkeld, waarin regelmatig onder Nederlanders, uit alle geledingen van de samenleving, wordt gepeild hoe zij aankijken tegen internationale ontwikkelingen en het buitenlands beleid van Nederland. Neem een kijkje op de Buitenland Barometer pagina voor eerder gepubliceerde resultaten en de thema's die nog volgen.