Research

Foreign Affairs Barometer

Alerts

Nederlandse houdingen ten opzichte van Chinese technologie

19 Dec 2020 - 00:00
Bron: Shutterstock
Wel de telefoon, niet de netwerken

Sinds 2019 is er – vooral in Westerse geïndustrialiseerde landen – een discussie gaande over de uitrol van het 5G-telecommunicatienetwerk en de vraag of Chinese technologie daarin kan worden opgenomen. De Europese Commissie en de Hoge Vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid publiceerden in maart 2019 een strategische notitie over de Europese betrekkingen met China, waarin China nog steeds een samenwerkingspartner werd genoemd voor het realiseren van gedeelde doelen, maar ook een economische concurrent in het streven naar technologisch leiderschap en een systeemrivaal die een ander samenlevingsmodel promoot. Het snel opkomende China, de bewustwording van ‘systeemrivaliteit’ en aanhoudende druk
vanuit de Verenigde Staten hebben ook in Nederland een debat aangewakkerd over de vraag of we Chinese technologie in de kern van onze 5G-netwerken willen toelaten.

Buiten- en binnenlandse politici mengen zich al in dit debat, maar over de vraag hoe Nederlandse burgers aankijken tegen het gebruik van Chinese communicatietechnologie is nog heel weinig bekend. Vinden de Amerikaanse oproep aan bondgenoten om Chinese bedrijven als Huawei te weren en waarschuwingen van de Nederlandse inlichtingendiensten weerklank bij de Nederlandse bevolking? Maken Nederlandse burgers onderscheid tussen beslissingen over Chinese technologie als het kritieke telecominfrastructuur dan wel hun eigen telefoon betreft? En in hoeverre bepaalt het beeld over China de houding ten opzichte van Chinese technologie? Of zijn er andere belangrijke verklarende factoren voor de houding van Nederlandse burgers ten aanzien van de invoer van Chinese technologie?

De Clingendael Buitenland Barometer heeft meer dan 23.000 Nederlanders hiernaar gevraagd.

Download Alert.

Voor de Engelstalige Alert klik hier.

Volg @BrigitteDekker_@MaaikeOh@ChrHoutkamp & @Monika_Sie op Twitter.

Over de Buitenland Barometer

Instituut Clingendael heeft samen met onderzoeksinstituut Kieskompas, de Buitenland Barometer ontwikkeld, waarin regelmatig bij 23.000 Nederlanders, uit alle geledingen van de samenleving, wordt gepeild hoe zij aankijken tegen internationale ontwikkelingen en het buitenlands beleid van Nederland. Neem een kijkje op de Buitenland Barometer pagina voor eerder gepubliceerde resultaten en de thema's die nog volgen.