News

Nederland lanceert kennisnetwerken China en Rusland/Oost-Europa
26 May 2021 - 17:40
Bron: Monika Sie Dhian Ho, Algemeen Directeur Instituut Clingendael en Gerrie Willems, Deputy Director Asia and Oceania Department bij Ministerie van Buitenlandse Zaken

Den Haag, 26 mei 2021 - De overheid vergroot de kennis in Nederland over China en Rusland/Oost-Europa door de oprichting van twee kennisnetwerken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken tekende daartoe vandaag een overeenkomst met Instituut Clingendael, LeidenAsiaCentre en Raam op Rusland.

Deze kennisnetwerken staan ter beschikking van de hele overheid en hebben tot doel samen met experts de kennis over China en Rusland/Oost-Europa te vergroten om zo effectiever beleid te ontwikkelen en om maatschappelijke partners beter te kunnen adviseren. De secretariaten van de kennisnetwerken zijn belegd bij denktank Clingendael. Zij zullen vooral als ‘kennismakelaar’ fungeren waarbij vraag en aanbod van kennis op elkaar worden afgestemd. 

Het zogeheten China Kennisnetwerk (CKN) en de Rusland/Oost-Europa Kennis Alliantie (REKA) zullen komende zomer live gaan. Er worden dan oprichtingsbijeenkomsten georganiseerd.

Clingendael directeur Monika Sie Dhian Ho is verheugd met de opdracht: “In de snel veranderende internationale wereldorde waarin zowel China als Rusland zich assertief positioneren is het van groot belang dat Nederland over een sterke eigen kennisinfrastructuur beschikt. De ontwikkelingen rond China, Rusland en Oost-Europa zijn van invloed op onze veiligheid, welvaart en manier van leven, en op de stabiliteit in de regio rond Europa.” Clingendael heeft de afgelopen jaren reeds geïnvesteerd in de kennis van deze twee landen door de oprichting van het Clingendael China Centre en het Clingendael Russia and Eastern Europe Centre.

Het China Kennisnetwerk wordt mede uitgebouwd door LeidenAsiaCentre, een gespecialiseerd kennisinstituut dat is verbonden aan de Universiteit Leiden. Manager Lily Sprangers: het wordt tijd om de beschikbare en diverse kennis in Nederland over China te bundelen en te uit te bouwen. Meningen genoeg, maar diepgravende kennis, daar gaat het om.

De Rusland/Oost-Europa Kennis Alliantie wordt mede vormgegeven door Raam op Rusland, een podium voor kennis, analyse en debat. Initiatiefnemer Hubert Smeets: “Precies dertig jaar na de ontmanteling van de Sovjet-Unie zijn veel (te hoog gespannen) verwachtingen van toen niet uitgekomen. Integendeel. Toenemende instabiliteit in Oost-Europa is het gevolg. Dat raakt ook Nederland. Buitenlands beleid van Nederland kan alleen adequaat zijn als het niet alleen de eigen belangen en normen, maar ook de vaak paradoxale ontwikkelingen in Rusland en Oost-Europa in ogenschouw neemt. Een brede kennisalliantie kan aan die verscheidenheid van perspectieven bijdragen”.