Research

Strategic Foresight

Scenarios

Horizonscan Nationale Veiligheid 2018

15 Nov 2018 - 15:40
Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid

Het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) heeft de Horizonscan Nationale Veiligheid 2018 gepubliceerd. Deze scan, de eerste in zijn soort, geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen voor de nationale veiligheid.

Er is breed gescand op internationaal-politieke, maatschappelijke, internationaal-economische, ecologische en technologische ontwikkelingen. Op internationaal-politiek vlak vielen bijvoorbeeld de toegenomen assertiviteit van China, de toegenomen nucleaire dreiging en de toegenomen populariteit van anti-EU partijen op. De conclusies stellen onder andere dat er ‘megatrends plus’ zijn die een grotere algehele mondiale impact op ontwikkelingen hebben dan de overige megatrends. Zo hebben de toegenomen spanningen tussen grootmachten een sterke invloed op trends in andere thema’s, waaronder de financieel-economische orde. Over het algemeen wordt er geconcludeerd dat de vijf thema’s sterk met elkaar samenhangen.

Voor deze scan is een structured expert based horizonscanning methode gebruikt. Daarin staat de kennis van de experts centraal, die wordt gecorrigeerd en gevalideerd door middel van peer review en een systematische scan van een grote hoeveelheid bronnen. Voor deze scan zijn ruim 200 publicaties geraadpleegd.

Het ANV heeft deze scan gedaan in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Binnen het ANV had Instituut Clingendael de leiding over dit project. Clingendael was hiermee verantwoordelijk voor het ontwikkelen, doorvoeren en bewaken van de methode, alsmede de coördinatie van de expertsessies en het eindrapport. Aan deze scan hebben een brede groep aan het ANV-gebonden instituten meegewerkt en zijn in totaal meer dan honderd experts geraadpleegd.