Research

Trade and Globalisation

Reports and papers

Nieuw rapport over meerjarige ‘Defence Agreements’

07 Sep 2015 - 11:54
Bron: Wikimedia Commons/Staff Sgt. Samuel Rogers (U.S. Air Force)

Instituut ‘Clingendael’ heeft een nieuw (Engelstalig) rapport gepubliceerd. Het rapport, “Multi-year Defence  Agreements: A Model for Modern Defence?”, kijkt naar twee landen die de methode van een zogenaamde ‘Defence Agreement’ hebben toegepast. Denemarken en Zweden hebben een voorbeeld gesteld (hoewel elk op eigen wijze) door een meerjarige consensus op het gebied van defensie te bereiken die zowel coalitie- als oppositiepartijen omvat en waarbij verschillende belanghebbenden, inclusief experts zijn geconsulteerd. Het doel van de resulterende ‘Defence Agreements’ is om voor enkele jaren stabiliteit en duidelijkheid te creëren over het doel en richting van de krijgsmacht en de defensieplanning.

Dit rapport heeft als doel een diepere analyse te geven van de twee modellen en de voor- en nadelen van beide modellen in kaart te brengen. Uit het rapport blijkt duidelijk dat de toepassing van ‘Defence Agreements’ leidt tot interessante inzichten en dat (onderdelen van) de modellen door andere landen, inclusief Nederland, kunnen worden overgenomen om de processen van defensiebeleidsvorming en -planning te verbeteren. 

Zie ook de kamerbrief over dit rapport over meerjarige defensieafspraken van 15 september 2015 (PDF).