Research

Security and Defence

Reports and papers

Multi-year Defence Agreements in the Netherlands

20 May 2016 - 13:04
Bron: Beeld bij Defensie/flickr
October, 2017 - Trending again:

This Clingendael report concludes that the manner in which Dutch Defence policy comes about should be changed. Accumulating budget cuts and a mismatch between ambitions and means make the Dutch defence organisation ache for a long term perspective. A variant of a Multi-Annual Defence Agreement might offer a solution.
 
[Dutch text below]
 
Dit Clingendael rapport concludeert dat de tijd rijp is om de totstandkoming van het Nederlandse defensiebeleid anders aan te pakken en een variant van een Defensie Akkoord in Nederland in te voeren. 
 
Nederland wordt geconfronteerd met een ernstig verslechterde veiligheidssituatie, terwijl tegelijkertijd het gevaar bestaat dat onze krijgsmacht niet in staat is hier een effectief antwoord op te geven. Elkaar overlappende en opstapelende bezuinigingen en een mismatch tussen ambities en middelen doen de defensieorganisatie snakken naar een langetermijnperspectief op hoe de krijgsmacht deze uitdagingen tegemoet zal treden. 
 
Defensie Akkoorden, zoals ze in landen als Zweden en Denemarken gebruikelijk zijn, kunnen ook in de Nederlandse context een uitkomst bieden. Het rapport geeft hiertoe een aantal concrete aanbevelingen. Het initiatief om Defensie vaste voet aan de grond te geven middels Defensie Akkoorden, ligt volgens auteurs Anne Bakker en Margriet Drent, nu nadrukkelijk bij de Tweede Kamer.