Events

Trade and Globalisation

Publieksbijeenkomst: Heeft Trump een beleid?
Europe/Amsterdam 04 2017 16:30
Source: Ted Eytan / Flickr
Introduction

Dit was een publieke debatbijeenkomst. Kijk de avond hieronder terug.Op 20 januari 2017 werd Donald Trump de 45e president van de Verenigde Staten. Sindsdien houdt hij de gemoederen onophoudelijk bezig. Denk aan de Amerikaanse aanval op Syrië, zijn uitspraken over de NAVO (‘niet meer nodig’) en de EU (‘opgericht om de VS op handelsgebied te ondermijnen’). Maar ook zijn plannen voor verscherpte controle tegen illegale immigratie en terrorisme, de relatie tussen de VS en andere grootmachten zoals China en Rusland en zijn terugtrekkende beweging ten aanzien van vrijhandels- en klimaatakkoorden.

Na ruim 100 dagen Trump hebben we de balans opgemaakt. Wie trekt er eigenlijk aan de touwtjes binnen zijn Administration? Wat betekent dat nu voor de uitgangspunten die zijn te onderkennen in zijn aanpak en wat zijn denkbare vervolgscenario’s voor het binnen- en buitenlandse VS-beleid?

Op de avond van 8 mei zijn onze experts hierover met het publiek in gesprek gegaan. Hierbij zijn meerdere beleidsterreinen belicht: Europa, Veiligheid/Defensie, Cyber, Massavernietigingswapens en Klimaat.

Programma

16:30: Inloop

17:00: Welkom en korte introductie door Monika Sie, directeur

17:10: ‘De Trump Administration’ door Willem Post, Amerika expert en Senior Visiting Fellow

17:30: ‘Europa en Trump: a match made in hell?’ door Rem Korteweg, Senior Research Fellow

17:50: Paneldiscussie onder leiding van Monika Sie en Willem Post.
Panelleden:
- Rem Korteweg, Senior Research Fellow Europa
- Louise van Schaik, Senior Research Fellow Sustainability
- Margriet Drent, Senior Research Fellow Veiligheid
- Sico van der Meer, Research Fellow Veiligheid

18:50: Afsluiting en borrel