Adviezen aan Rutte IV
Januari 2022
Adviezen aan Rutte IV
Reflecties op het coalitieakkoord 2021-2025 vanuit het internationale perspectief
Redactie: Monika Sie Dhian Ho & Saskia Legein

Het nieuwe kabinet is beëdigd. Clingendael vroeg aan 14 experts hoe zij het regeerakkoord vanuit hun expertisegebied bezien en welk advies zij willen meegeven aan Rutte IV.